Uitslag onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) Overijssel, Gelderland en Utrecht

Uitslag onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) Overijssel, Gelderland en Utrecht

Gezondheid

Ook in Overijssel, Gelderland en Utrecht hebben mensen die nabij een geitenhouderij wonen een verhoogde kans op longontsteking. Een eerdere studie toonde al in de provincie Noord-Brabant en het noorden van Limburg aan dat er een relatie is tussen de nabijheid van een geitenhouderij en een verhoogde kans op longontsteking. Dit blijkt uit de meest recente studie van het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO), die vandaag is gepubliceerd.

Het RIVM, de Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en het Nivel voeren samen de VGO onderzoeken uit. In eerder onderzoek in Noord-Brabant en Limburg bleek dat er een verhoogd risico is op een longontsteking bij het wonen binnen 2 km van een geitenhouderij. Deze nieuwste onderzoeksresultaten laten dit verhoogde risico ook zien in Overijssel, Gelderland en Utrecht. Omdat dit risico nu in meerdere regio’s in Nederland gevonden is, is het aannemelijk dat het verhoogde risico op longontsteking rond geitenhouderijen ook van toepassing is op andere gebieden in Nederland.

Totdat er meer duidelijkheid is over de oorzaak van de longontsteking blijft de GGD bij haar eerdere advies om het voorzorgsbeginsel toe te passen en terughoudend te zijn met uitbreiding of nieuwvestiging van geitenhouderijen in de buurt van gevoelige bestemmingen (zoals woningen, kinderdagverblijven en scholen). Andersom adviseert de GGD ook om terughoudend te zijn met het plaatsen van gevoelige bestemmingen in de buurt van bestaande geitenhouderijen. Tot een afstand tot 2 kilometer blijft het risico op longontsteking vergroot. Daarbij geldt: hoe kleiner de afstand tot een geitenbedrijf, hoe groter het risico.

GGD GHOR Nederland adviseert gemeenten om in hun besluitvorming het risico op longontsteking rond geitenhouderijen mee te wegen. Bijvoorbeeld in hun omgevingsvisie en omgevingsplan. Met dit advies beoogt de GGD geen nieuwe of hogere gezondheidsrisico’s te laten ontstaan totdat er meer duidelijkheid is over de te nemen maatregelen om het risico op longontsteking te beperken. Welke maatregelen dat zijn hangt af van het vervolgonderzoek naar de oorzaak van het gevonden verband. Deze resultaten worden over twee tot drie jaar verwacht.

In het onderzoek is geen verband gevonden tussen het wonen nabij een pluimveehouderij en het risico op longontsteking.

Op de RIVM-website staat het rapport en meer informatie.