Uitvoering VGV-beleid onderzocht

GGD GHOR Nederland heeft de uitvoering van het huidige preventiebeleid voor VGV (vrouwelijke genitale verminking) laten onderzoeken. Uit de quick scan blijkt dat medewerkers in de jeugdgezondheidszorg goed bekend zijn met het beleid, maar dat goede uitvoering niet altijd eenvoudig is. GGD GHOR Nederland kondigt daarom een aantal acties aan om medewerkers in de jeugdgezondheidszorg hierbij te ondersteunen.

Quick scan

Meisjesbesnijdenis, ook wel VGV (vrouwelijke genitale verminking) is een ernstige vorm van kindermishandeling waar GGD’en al jarenlang tegen strijden. Sinds 2012 wordt zowel binnen als buiten GGD’en het Standpunt VGV-preventie door de JGZ gehanteerd. Met steun van het Ministerie van VWS heeft GGD GHOR Nederland laten onderzoeken hoe dit beleid in de praktijk werkt en of er nieuwe stimulansen nodig zijn. De quickscan werd uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut.

De belangrijkste uitkomst

Duidelijk is geworden dat de inhoud van het preventiebeleid VGV goed bekend is onder de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg. Maar de uitvoering is weerbarstig. De preventieve taak rond VGV blijkt gezien zijn aard veel van medewerkers te vragen. Dat in een context van veel taken en de gevoelde druk van andere prioriteiten.

Acties

GGD GHOR Nederland kondigt een aantal acties aan om de jeugdgezondheidszorg te ondersteunen bij hun VGV-preventiebeleid. Het gaat hierbij om:

  • Deskundigheidsbevordering. Door middel van regio-middagen voor de JGZ waar aandachtsfunctionarissen VGV en andere JGZ-medewerkers aan kunnen meedoen. De nieuwste inzichten rond VGV in Nederland staan hier centraal.
  • Vergroting inzet sleutelpersonen. Zij bezoeken dit najaar een aantal afzonderlijke JGZ-organisaties om hun kennis en kunde ter beschikking te stellen.
  • We ontwikkelen twee nieuwe actuele brochures over VGV-preventie, specifiek voor de JGZ en voor GGD’en in de breedte.
  • De zomeractie preventie VGV (gericht op scholen primair onderwijs en JGZ) voeren we voorjaar 2018 extra intensief uit, samen met Pharos en FSAN.
  • We onderzoeken, samen met NCJ de mogelijkheid om een pop-up melding te laten doen in ieder JGZ-registratiesysteem wanneer ouders of kinderen afkomstig zijn uit een risicoland VGV
  • GGD GHOR Nederland ontwikkelt een methodiek voor zogenaamde “fgm review-teams” gericht op kennisontwikkeling.
  • GGD GHOR Nederland voert met diverse partijen overleg over de verdere ontwikkeling van de VGV-preventie in Nederland. Specifiek voor de JGZ kijken wij daarbij naar meer tijd en positie voor de uitvoering van de preventieve taak rond VGV.