Uitvoeringsprogramma Green Deal Scholen van start

Uitvoeringsprogramma Green Deal Scholen van start

NieuwsJeugd

Berend de Vries, wethouder in de gemeente Tilburg, verrichtte op 10 november de officiële start van het landelijk uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen.

Dat gebeurde op de kennisdag van Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK in MFA De Symfonie in Tilburg-Noord. De wethouder overhandigde hiertoe een tas vol kennisproducten aan de heren Berns en Lengkeek die het programmateam aanvoeren namens respectievelijk de VNG en de PO- en VOraad.

Het uitvoeringsprogramma voorziet in een reeks activiteiten waarmee schoolbesturen en gemeenten de komende drie jaar worden ondersteund om bestaande schoolgebouwen duurzaam, gezond en betaalbaar te maken. Het kan dan gaan om relatief eenvoudige maatregelen tot (complexere) energie neutrale renovaties van schoolgebouwen. Meer informatie over het uitvoeringsprogramma is te vinden op www.greendealscholen.nl.

Vanaf nu is de Green Deal Scholen Helpdesk geopend en bereikbaar voor scholen en gemeenten (info@greendealscholen.nl of 085-3032602). Verder biedt het uitvoeringsprogramma onder meer kennisdeling via een centrale kennisportal (www.greendealscholen.nl), advisering aan 150 scholen en ondersteuningsruimte voor het verduurzamen van 15 Integrale Huisvesting Plannen (IHP). Hiermee sluit het uitvoeringsprogramma aan bij lopende ondersteuningsprogramma’s van de VNG en GGD. Schoolbesturen die voorop lopen met verduurzaming worden verder geholpen richting een energieneutraal gebouw door Energiesprong van Platform 31.

Via het uitvoeringsprogramma geven de partners in de Green Deal Scholen – de PO-Raad, VO-raad, VNG, Klimaatverbond Nederland, Ruimte-OK, RVO, Platform 31(energiesprong) en GGD GHOR Nederland – invulling aan de Green Deal Scholen die in 2014 werd ondertekend met de ministeries van OCW, BZK, IenM en EZ.

Meer informatie over de Green Deal Scholen is te vinden op www.greendealscholen.nl. Volg ons op twitter: @GrDeal_Scholen.