Vaccineren: samenwerken aan het verlagen van het infectierisico

22 maart 2019Vaccineren

Om optimaal samen te kunnen werken aan het verlagen van het infectierisico, is het belangrijk dat de rol en taakverdeling tussen huisartsen en jeugdgezondheidszorg helder en zuiver blijft. Dat stellen LHV, NHG, AJN, ActiZ en GGD GHOR Nederland in een brief aan staatssecretaris Blokhuis (VWS).

Eind 2018 kondigde de staatssecretaris de oprichting van een vaccinatiealliantie aan. Als onderdeel van het actieplan om de vaccinatiebereidheid te verhogen en het infectierisico te verlagen. Brancheorganisaties van onder andere jeugd- en huisartsen steunen de aanpak van de staatssecretaris. Belangrijk hierbij is dat de rol- en taakverdeling tussen RIVM, consultatiebureau, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en huisartsen voor ouders en kinderen helder en zuiver blijft.

Huisartsen willen graag samenwerken en hun verantwoordelijkheid nemen in het verhogen van de vaccinatiegraad door te wijzen op het belang van het volgen van het Rijksvaccinatieprogramma, het beschikbaar stellen van informatie over vaccineren en te verwijzen naar de jeugdgezondheidszorg omdat daar de meeste expertise over vaccins, vaccineren en het voeren van het goede gesprek zich bevindt.

De volledige brief leest u hier.

Lees ook

Inhaalcampagne HPV-vaccinatie jongvolwassenen van start

11 jan 2023 Vaccineren

Begin 2023 ontvangen ruim 1,3 miljoen jongvolwassenen een uitnodiging van het RIVM voor vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV). Lees meer

Lees meer over

GGD GHOR Nederland blij met toezegging publieke vaccinatievoorziening

5 jul 2022 Vaccineren

Staatssecretaris Van Ooijen heeft het principebesluit genomen om een publieke vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD’en te beleggen. GGD GHOR Nederland juicht de stappen die gezet worden ... Lees meer

Lees meer over