Visie op preventie aangeboden aan Staatssecretaris Blokhuis

Visie op preventie aangeboden aan Staatssecretaris Blokhuis

NieuwsPreventie

Op maandag 1 februari bood André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland, de visie van GGD GHOR Nederland op preventie, Van focus op ziekte naar focus op gezondheid, aan aan Staatssecretaris Paul Blokhuis. Dit gebeurde tijdens een online ontmoeting.

De noodzaak van meer aandacht voor preventie is door de coronacrisis onomstotelijk vast komen te staan. Maar nu moet de daad bij het woord gevoegd worden. Voor een structurele verbetering van de volksgezondheid is een fundamentele verschuiving van zorg naar gezondheid nodig.

In haar visie Van focus op ziekte naar focus op gezondheid pleit GGD GHOR Nederland voor een aantal concrete acties. Van de basis tot aan de uitvoering. Van landelijk tot regionaal. Bijvoorbeeld door het zorgen voor een stevige wettelijke basis voor gezondheidsbevordering met de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) als basis. Door de taken rond gezondheidsbevordering te verankeren in de Wpg en andere wetten, is het investeren hierin niet meer vrijblijvend.

Maar ook aan de uitvoering op de plaats waar het nodig is: lokaal en regionaal. GGD GHOR Nederland pleit voor niet-vrijblijvende regionale arrangementen: regionale samenwerking met een integraal budget voor gezondheidsbevordering voor uitvoering van de landelijke kaders, rekening houdend met regionale kenmerken en problematiek.

Dit is ook ingebracht in de internetconsultatie die het ministerie van VWS hieromtrent heeft georganiseerd. De inbreng van GGD GHOR Nederland leest u hier.

Meer weten? Lees onze visie Van focus op ziekte naar focus op gezondheid.

Foto: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport