Vragen over meningokokkenvaccinatie

Vragen over meningokokkenvaccinatie

NieuwsVaccineren

Afgelopen maandag is de vaccinatiecampagne voor Meningokokken Type W gestart. Op dit moment krijgen GGD’en vragen van ouders over het vaccineren van kinderen die buiten de doelgroep van deze campagne vallen. Wat kun je doen als je kind buiten deze groep valt en je het wilt laten vaccineren?

Vragen over meningokokkenvaccinatie

Afgelopen maandag is de vaccinatiecampagne voor Meningokokken Type W gestart. Op dit moment krijgen GGD’en vragen van ouders over het vaccineren van kinderen die buiten de doelgroep van deze campagne vallen. Wat kun je doen als je kind buiten deze groep valt en je het wilt laten vaccineren?

Groepsbescherming via vaccinatie

Dit jaar ontvangen zo’n 130.000 jongeren een uitnodiging. In 2019 krijgen jongeren van 14 – 18 jaar een uitnodiging voor vaccinatie. Dat zijn ongeveer 860.000 jongeren. Peuters van 14 maanden krijgen sowieso het vaccin via het Rijksvaccinatieprogramma.

De keuze van de overheid om tieners vanaf 14 jaar te vaccineren heeft te maken met het feit dat zij relatief vaker drager zijn van de bacterie en daarom meer kans op de ziekte hebben. Daarnaast dragen tieners in belangrijke mate bij aan de verspreiding van de bacterie. Verwacht wordt dat vaccinatie van tieners leidt tot groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen.

Vaccineren buiten de doelgroep

Als je kind niet in bovengenoemde leeftijdsgroep valt, krijgt het geen uitnodiging voor een meningokokkenvaccinatie vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. De kans op meningokokken W-ziekte is gelukkig klein. Als je je kind wilt laten vaccineren, ga dan het gesprek aan met uw huisarts of GGD. De vaccinatie is dan niet gratis.

Beschikbaarheid vaccin

Op dit moment is het vaccin voor Meningokokken ACWY beperkt beschikbaar voor vaccinatie buiten het Rijksvaccinatieprogramma en de campagne om. Dat betekent dat je kind niet in alle gevallen de vaccinatie kan krijgen.

Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen op www.deelditnietmetjevrienden.nl. Vind je daar geen antwoord op je vragen, neem dan contact op met je huisarts of GGD in jouw regio.