Werkbezoek Sophie Hermans aan Ouder- en Kindteam Amsterdam

19 november 2019Jeugd & Opvoeden

Op 18 november bracht Sophie Hermans (Kamerlid woordvoerder preventie van de VVD) een werkbezoek aan het consultatiebureau Ouder- en Kindteams Amsterdam Zuidoost.

Hier werd zij door de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, de JGZ manager en de voorzitter van de AJN bijgepraat over de inspanningen van de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen om de vaccinatiegraad te verhogen en daarmee het infectierisico verder te verlagen.

Aandacht voor het goede gesprek
Door de artsen en verpleegkundigen werd veel aandacht besteed aan het ‘goede gesprek’ en de tijd en (wetenschappelijke) kennis en kunde die jeugdartsen nodig hebben om dit goede gesprek vorm te geven. Hierbij werd met name aandacht gevraagd voor de tijd die dit kost en de wens om de expertise ook in te zetten buiten het consultatiebureau en de school op bijvoorbeeld kinderdagverblijven, buurthuizen en andere locaties. Dit sloot aan bij de inbreng van GGD GHOR Nederland aan het Wetgevingsoverleg Jeugd dat tegelijkertijd werd gevoerd in de Tweede Kamer: Investeer in de Jeugdgezondheid.

Initiatiefwetsvoorstel verplicht vaccineren
Sophie Hermans bezocht de Ouder- en Kindteam-locatie op uitnodiging van GGD GHOR Nederland naar aanleiding van haar voornemen om samen met de SP een initiatiefwetsvoorstel voor te bereiden om verplicht vaccineren in de Kinderopvang te realiseren zodra de vaccinatiegraad onder een nog vast te stellen niveau daalt.

Prenataal huisbezoek versterkt kansrijke start

30 jun 2022 Jeugd & Opvoeden

Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) krijgen alle gemeenten vanaf 1 juli 2022 de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de ... Lees meer

Lees meer over

Aftrap voor een Gezonde Jeugd met staatssecretaris Van Ooijen

24 jan 2022 Jeugd & Opvoeden

Vandaag mocht GGD Hollands Midden de nieuwe staatssecretaris van het ministerie van VWS, Maarten van Ooijen, welkom heten. Van Ooijen bracht een werkbezoek aan de GGD om zich ... Lees meer

Lees meer over