Wij willen iedereen vaccineren, alleen op uitnodiging

Wij willen iedereen vaccineren, alleen op uitnodiging

NieuwsCoronavirus

Op donderdag 11 maart hebben we geconstateerd dat iemand zich onterecht als zorgmedewerker heeft voorgedaan tijdens een bezoek aan de GGD-vaccinatielocatie in Houten. De man had online een vaccinatieafspraak gemaakt onder valse voorwendselen.

De man werd door de GGD-medewerkers gecontroleerd op zijn BSN-nummer en legitimatiebewijs. Vervolgens toonde hij naar nu blijkt, een vervalste werkgeversuitnodiging. Vlak voordat de vaccinatie werd gezet, maakte hij zich kenbaar als zijnde journalist. De vaccinatie werd hierdoor uiteindelijk niet gegeven. GGD GHOR Nederland beraadt zich nog op mogelijke vervolgstappen naar aanleiding van dit voorval.

Het ministerie van VWS heeft een vaccinatievolgorde bepaald die erop is gericht om de meest kwetsbaren en de zorgmedewerkers die voor hen zorgen het eerst te beschermen tegen het coronavirus. De meest kwetsbaren worden rechtstreeks door het RIVM uitgenodigd. Voor de zorgmedewerkers geldt een andere aanpak. De werkgevers in de zorg hebben ervoor gekozen om hun medewerkers zelf een uitnodigingsbrief toe te sturen waarop zij een afspraak bij de GGD mogen plannen. Bij het maken van een afspraak moet een zorgmedewerker ook aangeven dat hij/zij echt een zorgmedewerker is en een legitimatiebewijs tonen.

Wacht op je beurt

GGD GHOR Nederland sluit niet uit dat meer mensen met vervalste werkgeversuitnodigingen hebben geprobeerd om voor een vaccinatie in aanmerking te komen of er daadwerkelijk één hebben gekregen. GGD GHOR Nederland overweegt vervolgstappen bij constatering van dergelijke praktijken, die ten koste gaan van zorgmedewerkers en de meest kwetsbaren in onze samenleving. Overigens bevindt de vaccinatieronde voor de groep zorgmedewerkers in de langdurige zorg zich in een afrondende fase. Voor de leeftijdsdoelgroepen die conform de vaccinatievolgorde van de rijksoverheid aan de beurt zijn voor een vaccinatieafspraak geldt dat zij een legitimatiebewijs moeten kunnen tonen op de locatie. Hierna volgt een controle op het BSN-nummer om er zeker van te zijn dat de betreffende persoon daadwerkelijk in aanmerking komt voor een vaccinatie, qua leeftijd.

Verontwaardigd

Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Jaap Donker: ”Mensen die er doelbewust voor kiezen om het vaccinatieprogramma te ondermijnen en daarbij de wet overtreden, begrijpen niet voor welke grote taak we staan. Door dit voorval is het vaccinatieproces onnodig verstoord. Het gereserveerde vaccin konden we nu niet inzetten voor een zorgmedewerker. Daarbij zorgt dit voor onrust en onveiligheid bij onze medewerkers. Gelet op de beperkte beschikbaarheid aan vaccins is dit een buitengewoon kwalijke zaak. Wij blijven uitgaan van het goede van de mens en richten ons met al onze energie op het bestrijden van deze pandemie.”

Alleen samen krijgen we corona onder controle

De GGD zet binnenkort 1,5 miljoen prikken per week. Met onze samenwerkingspartners stijgt dat als het nodig is naar 2,5 miljoen. De reacties die wij dagelijks op ons werk krijgen, zijn doorgaans hartverwarmend. Dat geeft ons iedere dag opnieuw de energie om in volle vaart verder te gaan.

En er is ook ruimte voor kritische geluiden en tegenspraak. Naar die signalen wordt ook geluisterd.

Nooit eerder stond Nederland voor zo’n operatie die alle Nederlanders raakt. We hebben inmiddels bijna 9 miljoen testen afgenomen en ruim 1 miljoen prikken gezet. Dit is een ongekende opgave die te maken kan hebben met het verschil tussen leven en dood.

Wij hebben nog een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet over dit onderwerp. Deze vindt u hier.