Wijk-GGD’er in meer gemeenten

Wijk-GGD’er in meer gemeenten

NieuwsVeiligheid

Zo’n dertien gemeenten voeren de in Vught beproefde werkwijze van de Wijk GGD’er in. De wijk-GGD’er werkt als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft.

Het aantal politiemeldingen over personen met verward gedrag neemt al jaren toe. De mensen met verward gedrag kunnen overlast veroorzaken, maar vragen eigenlijk vooral om zorg. Het is belangrijk dat zij dit ook tijdig krijgen, juist om te voorkomen dat een situatie uit de hand kan lopen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die verward raken vanwege dementie, drugs-/alcoholgebruik of verkeerd medicijngebruik.

Uitgebreid netwerk

De problemen die zich op dit snijvlak van veiligheid en zorg voordoen, blijken in de praktijk lastig onder te brengen bij een hulpinstantie. De kans op escalaties neemt hierdoor toe. Juist de wijk-GGD’er heeft een uitgebreid netwerk: hij kent de huisarts, heeft contact met de supermarkteigenaar, heeft lijntjes met de politie, de woningbouwcorporatie en andere partijen. De werkwijze blijkt succesvol.

Gemeenten zijn gestart

Vorige week zijn de eerste gemeenten begonnen met de wijk-GGD’er: Gorinchem, Grootegast, Haaksbergen, Haarlemmermeer, Heerenveen, Kerkrade en Waalwijk. Daarnaast doen twee samenwerkingsverbanden van meerdere gemeenten mee. Dit zijn Boxtel, Sint-Michielsgestel, Haaren en Veenendaal, Rhenen, Renswoude. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ondersteunt de gemeenten in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lees ook:

‘Personen met verward gedrag, meer aandacht nodig voor preventie en sociaal medische zorg’

Interview: ‘De Wijk GGD’er in Vught’.