Zes nieuwe projecten aan de slag met niet-acute meldpunten verward gedrag

Zes nieuwe projecten aan de slag met niet-acute meldpunten verward gedrag

NieuwsVeiligheid

ZonMw heeft aan nog zes gemeenten en GGD’en subsidie verleend voor het doelmatig en doeltreffend organiseren van niet-acute lokale en/of regionale advies- en meldpunten.

In totaal zijn er inmiddels 14 ZonMw projecten, die zich richten op het verbeteren van de niet-acute meldfunctie voor mensen met verward gedrag. Tien hiervan zijn georganiseerd rondom een bestaand meldpunt van een GGD. De meldpunten zijn bedoeld voor mensen die de grip op hun leven tijdelijk kwijt zijn, hun omgeving en hulpverleners. GGD GHOR Nederland ondersteunt en begeleidt alle projecten die binnen de subsidieronden vallen.  

De gemeenten en GGD’en gaan aan de slag met het uitbreiden van de bereikbaarheid van bestaande lokale en/of regionale meldpunten (24/7 of uitbreiden avond- en weekenduren) én het efficiënter inrichten van bestaande meldpunten. Hiermee wordt de toegankelijkheid van lokale en/of regionale advies- en meldpunten verbeterd.

Rol van de GGD’en

In ieder geval tweeëntwintig GGD’en hebben een zogenaamd OGGZ- meldpunt  of meldpunt Zorg en Overlast dat zich onder andere bezighoudt met (bemoei)zorg aan de meest kwetsbare mensen in de samenleving, waaronder mensen met verward gedrag. Vaak zijn deze meldpunten oorspronkelijk alleen binnen kantooruren bereikbaar en richten de projecten zich op uitbreiding van bereikbaarheid en beschikbaarheid.

Rol GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland ondersteunt de projecten die subsidie hebben van ZonMw. Zo organiseert zij bijeenkomsten, faciliteert kennisuitwisseling via een besloten platform, schrijft een handreiking over de organisatie van een meldpunt, en ondersteunt de meldpunten op onderwerpen die lastig of onbekend zijn (bijv. privacy vraagstukken, inzet ervaringsdeskundigheid, registratiesystemen). Ze werkt  nauw samen met KPMG die registratiegegevens analyseert van de projecten.

Landelijk meldnummer

Op dit moment onderzoekt VWS de financiële en praktische consequenties en mogelijkheden van een landelijk meldnummer dat 24/7 bereikbaar is voor advies en niet-acute meldingen van personen met verward gedrag. We denken hier vanuit GGD GHOR Nederland graag in mee.

Ook aan de slag?

Wilt u ook in uw regio aan de slag gaan met een betere meldfunctie voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Gemeenten en GGD’en hebben binnenkort opnieuw de mogelijkheid om met hun samenwerkingspartners subsidie aan te vragen voor het doelmatig en doeltreffend organiseren van niet-acute lokale en/of regionale advies- en meldpunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. 18 december komt de volgende subsidieoproep van ZonMw online. De deadline van deze subsidiemogelijkheid is dinsdag 19 februari 2019, 14.00 uur. Wanneer u overweegt om een subsidieaanvraag te doen bij ZonMw of andere informatie wilt, kunt u contact opnemen met GGD GHOR Nederland.

Meer informatie