Zet wijk-GGD’er centraal in preventieve aanpak mensen met verward gedrag

Zet wijk-GGD’er centraal in preventieve aanpak mensen met verward gedrag

NieuwsVeiligheid

Het Schakelteam Personen Verward Gedrag roept gemeenten op om de regie en verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. De prioriteit ligt hierbij op preventie en vroegsignalering.

Deze oproep doet het Schakelteam vandaag in haar tussenbericht ‘Weerbarstige werkelijkheid’. Volgens GGD GHOR Nederland kan de wijk-GGD’er een centrale rol spelen in het signaleren en zelfs voorkomen van verward gedrag.

Inzet wijk-GGD’er: escalatie voorkomen door vroegsignalering

GGD GHOR Nederland deelt de mening van het Schakelteam dat extra inzet op preventie nodig is in de aanpak van mensen met verward gedrag. Het concept van de wijk-GGD’er past hier naadloos in. Deze aanpak is  erop gericht om aan de voorkant escalatie te voorkomen. Door fysiek in de wijk te zijn en snel met mensen in contact te komen. Vanuit de gedachte dat vroegsignaleren verward gedrag kan helpen voorkomen. Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland: ‘De wijk-GGD’er staat in contact met het netwerk om mensen heen; van de huisarts tot de supermarkteigenaar en van de psychiater tot de wijkagent. In geval van escalatie kan de wijk-GGD’er de-escalerend werken, toeleiden naar passende zorg, ondersteuning en vinger aan de pols houden.

De aanpak van de wijk-GGD’er blijkt in meerdere gemeenten in het land een succes. Niet voor niets werden twee wijk-GGD’ers van GGD Hart van Brabant werden zelfs uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid 2017.

Randvoorwaarden voor succesvolle inzet wijk-GGD’er

Hugo Backx: ‘De wijk-GGD’er is geen vaststaand concept, maar is maatwerk. Het kan op meerdere manier worden vormgegeven en een variabel gebied omvatten. De behoefte van de gemeente of regio is hierin leidendDaarnaast is het van belang voor de inzet van de wijk-GGD’er om de samenwerking met de partners binnen het sociaal domein (in de regio) te versterken en dat gemeenten structureel geld vrijmaken.’ GGD GHOR Nederland is hierover in gesprek met relevante samenwerkingspartners en partijen en streeft naar landelijke afspraken. Backx: ‘Uiteraard ligt hier ook een belangrijke opgave voor de gemeenten.’