Zicht op toezicht

In kinderopvangland is veel te doen over de toezichthouders kinderopvang. Ze zijn te streng, niet uniform, ze voeren een schrikbewind, hun werk is niet wetenschappelijk… Kortom, als je de berichten op de sociale media en in kranten volgt, deugt er niets van.

Als directeur van GGD GHOR Nederland, de landelijke vereniging voor GGD’en, wil ik een lans breken voor die ruim 360 toezichthouders die dag in, dag uit op pad gaan om te inspecteren op de naleving van wet- en regelgeving. Kinderen in een veilige, gezonde en verantwoorde omgeving laten opvangen is hun belangrijkste drijfveer. Ze doen dit werk met hart en ziel. Niet alleen omdat ‘het in de wet staat’, maar ook omdat ze vanuit het belang van het kind de onveilige, ongezonde en niet-verantwoorde situaties willen  aanpakken.

Toezichtstaak GGD

Toezichthouders kinderopvang zien erop toe dat de regels uit de wet worden nageleefd. De wet- en regelgeving is opgesteld door de rijksoverheid. Partijen als de Brancheorganisatie, BOinK, VNG en GGD GHOR Nederland geven hier samen input voor. Gelukkig zien GGD’en dat de meeste houders zich aan die regels houden en de zorg voor het kind centraal stellen. Ondanks een voor de branche moeilijke tijd, waarin krimp meer regel dan uitzondering is geweest, heeft men het kwaliteitsniveau weten te behouden. Dat is een compliment voor de branche waard.
Helaas zien GGD’en ook regelmatig  dat het niet goed gaat. Toezichthouders  zien onkundige houders, die soms niet voldoende in staat zijn een kinderopvang te runnen. Of houders die bewust de grenzen van de wet opzoeken. Ook zijn er houders die de grenzen van het maatschappelijk aanvaardbare overschrijden en waar strafrechtelijke procedures tegen gestart worden.
Aan onze toezichthouders de taak om dit op te sporen. GGD GHOR Nederland en de het Expertisecentrum van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) ondersteunen GGD’en en gemeenten bij hun werk. Scholing, intervisie, toetsing en uitwisseling zorgen ervoor dat de toezichthouders hun werk zo goed én uniform mogelijk kunnen doen. Naar mijn mening werkt dit systeem goed en werken we er continu aan om de kwaliteit van het toezicht en de handhaving te versterken en verbeteren.

Verbeterslagen toezicht

GGD’en staan open voor kritische geluiden en gaan graag de dialoog aan. Toezicht kan natuurlijk altijd beter en hier streven we ook naar.
Een voorbeeld van deze verbeterslag  is de vergrote aandacht voor de pedagogische kwaliteit van de opvang. Alle toezichthouders zijn de afgelopen jaren getraind in het beter beschrijven hiervan.
Met ‘Het Nieuwe Toezicht‘, waar de minister de Tweede Kamer in 2013 en 2014 over informeerde, neemt die aandacht voor de (pedagogische) kwaliteit verder toe. Samen gaan we daarnaast de regeldruk aanpakken. De uitwerking hiervan staat momenteel in de steigers.

Ga in gesprek!

Er wordt veel gemopperd op de GGD-inspecties, dat is jammer en niet nodig. Heb jij vragen, of is er iets wat niet klopt? Ga erover in gesprek met de GGD. Het team kinderopvang in de regio staat altijd open voor gesprek. Mocht dit niet voldoende zijn, dan is er bij elke GGD een klachtenprocedure. Laten we er samen voor zorgen dat kinderen in een veilige en gezonde omgeving kunnen opgroeien. Want daar is het ons toch allemaal om te doen?

Hugo Backx – directeur GGD GHOR Nederland

Deze blog verscheen op 23 april 2015 op Kinderopvangtotaal.nl