“Zorgen dat Nu Niet Zwanger in alle gemeenten beschikbaar komt.”

“Zorgen dat Nu Niet Zwanger in alle gemeenten beschikbaar komt.”

NieuwsVeiligheid

Deze week is goed van start gegaan voor het landelijk programma Nu Niet Zwanger: met maandag het congres Kansrijke Start en een dag later de landelijke bijeenkomst Nu Niet Zwanger. Staatssecretaris van het ministerie van VWS, Maarten van Ooijen, was op beide dagen aanwezig en opende deze morgen de landelijke bijeenkomst met de krachtige woorden: “We weten allemaal hoe goed en belangrijk de hulp en zorg is die vanuit Nu Niet Zwanger wordt geboden aan vrouwen én mannen door zoveel betrokken professionals. Onze ambitie is helder: we blijven vanuit een intrinsieke motivatie aan de slag om te zorgen dat Nu Niet Zwanger in alle gemeenten beschikbaar komt voor alle mensen die het nodig hebben.”

“Er ligt zeker een verantwoordelijkheid bij de hulpverleners en we moeten er voor zorgen dat die hulpverleners hun verantwoordelijkheid goed kunnen nemen.” De speech van de staatssecretaris vormde een mooie aftrap van een dag die verder voor alle NNZ-professionals in het teken stond van inhoudelijke workshops en netwerken met andere professionals uit het veld. De landelijke bijeenkomt heeft een positieve stemming achtergelaten bij zowel de professionals als het landelijk team. Kwartiermaker Hans Schleiffert: “Het was een motiverende bijeenkomst om door te gaan en NNZ nog beter te borgen!”

Ook maandag werd een waardevolle bijdrage geleverd door het programma tijdens het congres Kansrijke Start. Want het bespreken van kinderwens blijft ook tijdens de zwangerschap relevant. Immers is kort na een bevalling is de kans dat je onbedoeld zwanger wordt zeer aanwezig. En als schakel bij uitstek tussen het medische en het sociale domein bouwt Nu Niet Zwanger bovendien aan de lokale coalities die een voorwaarde zijn voor het succes van Kansrijke Start. De vervolgaanpak Kansrijke Start 2022-2025 werd op de dag van het congres door de staatssecretaris gestuurd naar de Tweede Kamer.