Beveiligd mailen bij GGD GHOR Nederland en de GGD’en

For english, see below

De GGD’en en GGD GHOR Nederland willen veilig met u communiceren. In bepaalde e-mails staat gevoelige informatie (zoals uw persoonsgegevens). Deze berichten zijn alleen bedoeld voor u als ontvanger. Om ervoor te zorgen dat alleen u de informatie kan lezen, werken GGD GHOR Nederland en de GGD’en met beveiligde e-mails. Ontvangers kunnen deze e-mails alleen openen met een SMS-code.

Versturen van beveiligde mails
Voor het versturen van beveiligde e-mails maken we gebruik van Zivver en SecuMailer. Het openen van deze e-mails kan met een SMS-code.

Het openen van een beveiligde e-mail
Als u een beveiligde e-mail ontvangt, staan daarin instructies hoe u deze kunt openen. Als deze e-mail gaat over uw uitslag ontvangt u deze van SecuMailer.

Lees meer over de beveiligde mails van SecuMailer en hoe u deze opent >

Als de beveiligde e-mail over een coronabewijs gaat, ontvangt u deze via Zivver. In dit geval ontvangt u twee mails:

  • Een e-mail met uitleg waarom u een beveiligde e-mail krijgt en instructies hoe u de beveiligde e-mail kunt openen.
  • Een e-mail met een link waarop u kan klikken om de beveiligde e-mail te openen

Op deze webpagina van Zivver vindt u meer informatie over hoe een beveiligde mail te openen met een sms-code.

Problemen met de beveiligde mail?
Ontvangt u geen code per sms? Klopt het telefoonnummer niet waar de sms naartoe wordt verstuurd? Of heeft u een beveiligde e-mail ontvangen en vertrouwt u het niet?

  • Als de beveiligde e-mail gaat over een coronabewijs, bel dan met 0800-5090.
  • Gaat de beveiligde e-mail over uw uitslag? Neem dan contact op met uw GGD. U vindt uw GGD via www.ggd.nl.

Let op: de helpdesks van Zivver en SecuMailer kunnen u hier niet bij helpen.

 

English

The use of secure mail at GGD GHOR Nederland and the GGD

The GGDs or GGD GHOR Nederland want to communicate securely with you. Certain emails contain sensitive information (such as your personal information). These messages are only intended for you as a recipient. To ensure that only you can read the information, GGD GHOR Nederland and the GGDs work with secure emails. Recipients can only open these emails with an SMS code or DigiD.

Sending secure emails
We use Zivver and SecuMailer to send secure e-mails. These e-mails can be opened with an SMS code.

Opening a secure email
If you receive a secure email, it will contain instructions on how to open it. You will receive two emails from us. Is the secure e-mail about your test results? You will receive this e-mail from SecuMailer.

Read more about SecuMailer’s secure emails here >.

If the secure e-mail is about a corona certificate, then you will receive this e-mail via Zivver. Zivver will send you two e-mails:

  • An email explaining why you are receiving a secure email and instructions on how to open the secure email.
  • An email with a link that you can click to open the secure email.

On this Zivver webpage you will find more information about how to open a secure email with an SMS code.

Read more about SecuMailer’s secure emails here >

Problems with the secure mail?
Not receiving a code by text message? Is the telephone number incorrect to which the SMS is being sent? Or have you received a secure email and don’t trust it?

  • If the secure e-mail is about a corona certificate, call 0800-5090.
  • Is the secure e-mail about your results? Then contact your GGD. You can find your GGD via www.ggd.nl.

Please note: the Zivver and SecuMailer helpdesks cannot help you with this.