Over GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Als overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) werken wij mét en vóór onze leden aan het versterken van de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Daarvoor bundelen wij de krachten van onze leden met hun 12.000 professionals. Ook zijn we de verbindende schakel met kennisinstituten, ministeries en andere belangrijke partners.

Collectieve preventie, het bewaken, beschermen en bevorderen van gezondheid is een groot maatschappelijk goed. Samen met onze leden zetten wij in op gezondheidsmaatregelen die mensen niet zomaar individueel kunnen nemen en die op groepsniveau van groot belang zijn. Denk aan het Rijksvaccinatieprogramma, het tegengaan van infectieziekten of het zorgen voor een gezonde leefomgeving. Daarnaast verandert de samenleving, de publieke gezondheid is er voor de samenleving, dus de GGD’en veranderen mee om zo goed mogelijk aan te sluiten. Bij die transformatie ondersteunen wij onze leden.

Directeur Publieke Gezondheid

De brand bij Moerdijk, de aanslag in Utrecht, de ramp met de monstertruck in Haaksbergen en de ebola-uitbraak. Dit zijn voorbeelden van rampen en crises die voor grote maatschappelijke onrust kunnen zorgen. Ze vragen zowel geneeskundig als bestuurlijk om een goede aanpak. Om Nederland beter voor te bereiden op grootschalige uitbraken van infectieziekten en andere rampen, is de functie  Directeur Publieke Gezondheid (DPG) sinds 2012 geborgd in de Wet publieke gezondheid.

De DPG is verantwoordelijk voor twee organisaties: GGD en GHOR. Daarmee is de DPG voor de geneeskundige keten – de zogenaamde ‘witte keten’ – de gesprekspartner voor de gemeente, brandweer, politie en justitie. Als hét gezicht van het openbaar bestuur richting de particuliere zorgpartijen, vervult de DPG een belangrijke rol; de reguliere zorg en opgeschaalde (crisis)zorg kunnen elkaar makkelijker vinden, en plannen voor volksgezondheid en veiligheid worden gezamenlijk gemaakt.

Maak kennis met de DPG’en

Structuur van onze vereniging

Raad van Directeuren Publieke Gezondheid (algemene ledenvergadering)

In een vereniging is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan. Bij GGD GHOR Nederland bestaat de algemene ledenvergadering uit de DPG’s van alle GGD’en. Deze Raad van Directeuren Publieke Gezondheid wordt voorgezeten door de voorzitter van GGD GHOR Nederland, Tonny van de Vondervoort.

Presidium (bestuur)

Het dagelijks bestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een aantal DPG’en:

  • A. Rouvoet, voorzitter (GGD GHOR Nederland)
  • R. Stumpel (GGD Gooi- en Vechtstreek)
  • M. de Graaf (GGD Fryslân)
  • N. Rigter (GGD regio Utrecht)
  • F. Strijthagen, penningmeester (GGD Zaanstreek-Waterland)
  • A. van der Zijden (GGD Midden- en West-Brabant)

Directie

De directie van GGD GHOR Nederland is verantwoordelijk voor het aansturen van het verenigingsbureau en het landelijk ondersteuningsbureau. De directieleden:

  • Dr. H.A.M. (Hugo) Backx, directeur
  • Dr. H.F. (Henriëtte) Treurniet, adjunct-directeur
  • Drs. F.S.M. (Cisca) Stom, verenigingssecretaris

Model-governancecode

De Directeuren Publieke Gezondheid (DPG) hebben in 2017 de model-governancecode vastgesteld. De modelcode is bedoeld om, in samenspraak met de besturen van GGD’en en GHOR-bureaus, te komen tot een governancecode.

Met de gemeenschappelijke model-governancecode nemen de DPG’en de verantwoordelijkheid voor transparantie over wat zij zien als de gangbare standaarden voor goed bestuur in de publieke gezondheid en veiligheid. GGD GHOR Nederland begeleidt de GGD’en hierbij en zorgt dat de model-governancecode actueel blijft.

Wet Normering Topinkomens

De Vereniging GGD GHOR Nederland, Stichtingen Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland en Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland zijn op basis van de huidige wetgeving WNT-plichtig.

Bekijk hier onze WNT verantwoording.