GHOR in de regio

Nederland is een dichtbevolkt land, wat betekent dat incidenten hier sneller effect hebben op omwonenden en bedrijvigheid. Het is cruciaal dat geneeskundige hulpdiensten vóór, tijdens en na grote ongevallen en crises adequaat handelen en samenwerken. Hier is de GHOR verantwoordelijk voor. Lees meer over het werkterrein van de GHOR.

Zorgen voor de veiligheid en gezondheid van mensen is niet eenvoudig en er zijn veel organisaties bij betrokken. Of het nou gaat om de veiligheid van bezoekers van grote festivals, of van burgers tijdens ongeplande en onverwachte crises. De omstandigheden zijn continu aan verandering onderhevig. Bovendien neemt de complexiteit van de samenleving toe; nieuwe risico’s en dreigingen vragen van de GHOR steeds een andere aanpak, een nieuwe strategie en nieuwe samenwerkingspartners.

Nieuwe risico’s en dreigingen

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) geeft zowel leiding aan de GHOR-organisatie als aan de GGD. Dit draagt eraan bij dat crises en calamiteiten in samenhang worden aangepakt. Een crisis of ramp zonder gezondheidsaspecten is namelijk ondenkbaar. We zien ook steeds meer crisessituaties, die zich niet alleen in het fysieke domein maar ook in het sociale domein afspelen. Voor de aanpak van dergelijke crises is de combinatie van GGD en GHOR goed.

Een paar voorbeelden van dit soort crises zijn:

  • Crises met domino-effecten, als grootschalige infectieziekten, overstromingen, langdurige uitval van ICT, elektriciteit, gas, drinkwater of rioolwaterzuivering.
  • Zedenmisdrijven, criminaliteit en leefbaarheidsproblemen. Dit zijn gebeurtenissen die in toenemende mate kunnen zorgen voor maatschappelijke onrust. Door sociale media kan onrust zich sneller en verder verspreiden; iets wat in eerste instantie klein is, kan zich ontwikkelen tot iets groots.

Natuurlijk is er ongeacht de aanleiding (van de ramp, crises of aanslag, etc.) een eenduidige hulpverleningsstructuur, die de gevolgen aanpakt en bestrijdt.

Ontwikkelingen

De kennis op het terrein van crises en calamiteiten ontwikkelt zich in hoog tempo. We investeren daarom in onderzoek en nieuwe kennis. Ook omdat de risico’s blijven veranderen. Denk bijvoorbeeld aan cyberdreiging. De GHOR houdt nieuwe ontwikkelingen in de gaten zodat deze kunnen worden ingezet in zowel de preventie als de aanpak van een crisis. De kennis en ervaring die daaruit voortvloeien zijn belangrijk om te verdiepen, borgen en delen.

VIND EEN GHOR

Updates storingen

5 okt 2021 Veiligheid

Via deze weg houden wij u op de hoogte van actuele storingen en de status hiervan.  Lees meer

Lees meer over

Reactie RTL Nieuws 12 augustus

12 aug 2021 Coronavirus

GGD GHOR Nederland heeft namens de GGD’en zo’n 1250 personen geïnformeerd over het feit dat hun gegevens onbevoegd zijn ingezien, gestolen en mogelijk verkocht. Lees meer

Lees meer over