Nieuws

Filters

Reactie GGD GHOR Nederland op concept-NOVI

1 okt 2019 Veiligheid

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarop volgend komen er omgevingsvisies op zowel landelijk als provinciaal als gemeentelijk niveau. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de langetermijnvisie ... Lees meer

Lees meer over

Kies voor de toekomst: nu investeren in preventie loont

17 sep 2019 Preventieakkoord

De vandaag gepresenteerde miljoenennota lost een aantal problemen op door extra middelen beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld voor knelpunten in de jeugdzorg. Lees meer

Lees meer over

GGD’en starten grootschalig onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van Nederlandse jeugd

16 sep 2019 Jeugd & Opvoeden

Alle GGD’en in Nederland starten vanaf september weer met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in ... Lees meer

Lees meer over

Schaar je achter de ambities van het Preventieakkoord

9 sep 2019 Preventieakkoord

Schaar je achter de ambities van het Nationaal Preventieakkoord in plaats van je te verliezen in de discussie over de maatregelen. Of je ze nu te slap of ... Lees meer

Lees meer over

Reactie GGD GHOR Nederland op advies commissie Kinderopvang en vaccinatie

2 jul 2019 Vaccineren

Op 1 juli presenteerde de Commissie kinderopvang en vaccinatie haar advies Prikken voor elkaar. Kinderopvang en vaccinatie: een zorg van overheid en maatschappij. In het advies lezen wij een ... Lees meer

Lees meer over