Het belang van een gezonde en veilige leefomgeving

Het belang van een gezonde en veilige leefomgeving

Wanneer een leefomgeving gezond wordt ingericht, levert dat een enorme bijdrage aan de publieke gezondheid. Een leefomgeving die gezond en veilig is en uitnodigt tot gezond gedrag zoals bewegen en ontmoeten, is niet alleen prettig om te wonen, maar levert ook veel gezondheidswinst op.

Bijdrage van verschillende determinanten

Volksgezondheid Toekomst Verkenning (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland) 2018.

De ziektelast en zorgkosten tonen de urgentie van het verder bevorderen van publieke gezondheid. Meer onderbouwing van het belang van een gezonde leefomgeving vindt u op https://www.gezondeleefomgeving.nl/aandeslag/waarom-gezondheid.

Het ministerie van VWS formuleerde in de strategische visie voor de NOVI de drie belangrijkste opgaven voor een gezonde leefomgeving:

  • verminderen van de milieu-gerelateerde ziektelast;
  • verleiden tot een gezonde leefstijl door een gezond ingerichte leefomgeving;
  • vergroten van het gezondheidspotentieel van kwetsbare groepen.

Drie hoofdroutes om te komen tot een gezonde leefomgeving

  • integraal meewegen;
  • sociaal domein betrekt het fysieke domein;
  • gezondheid integreren bij transitieopgaven.

Links naar goede voorbeelden

Brabantse Health Deal 2016

Cartesius driehoek in Utrecht wordt ingericht volgens het principe van een ‘Blue Zone

 

TERUG NAAR HET BESTUURLIJK HANDVAT