Handreiking Evenementenveiligheid

Handreiking Evenementenveiligheid

GHOR

In januari 2021 is de handreiking publieke gezondheid en veiligheid evenementen 2021 gepubliceerd. Deze handreiking gaat over gezondheid en veiligheid bij evenementen en geeft inzicht in wat de Directeur Publieke Gezondheid, en dan specifiek de GHOR en GGD, kan betekenen.

De handreiking is hier te downloaden. De informatie uit de handreiking staat ook op deze website.

HANDREIKING EVENEMENTENVEILIGHEID 2021 (pdf)

In de handreiking is de informatie zo verdeeld dat elke doelgroep een eigen hoofdstuk heeft met relevante informatie. Die indeling is gelijk aan de informatie op deze website. Kies hier de doelgroep.

INFORMATIE VOOR ORGANISATOREN VAN EVENEMENTEN
INFORMATIE VOOR GEMEENTEN
INFORMATIE VOOR EN OVER DE GHOR BIJ EVENEMENTEN

Waarom een handreiking evenementenveiligheid?

Evenementen maken een gemeente vaak aantrekkelijk om te wonen. Ze kunnen een positief effect hebben op de reputatie en het imago van gemeenten en regio’s. En dan gaat het niet alleen om ‘feestelijke’ evenementen, maar ook om bijvoorbeeld een politieke top met veel internationale politici of andere situaties waar veel mensen bijeenkomen.
Om evenementen in goede banen te leiden, zijn veel partijen betrokken. Zo ook deskundigen van de GHOR, die namens de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG) het gezondheidsbelang dienen.

De gemeente, de organisator, de GHOR en andere (hulp)diensten) hebben hetzelfde doel: evenementen in alle opzichten tot een succes maken. Er is een keerzijde: aan elk evenement zitten risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid. De organisator is verantwoordelijk voor een gezond en veilig verloop van een evenement. Het is zonde als een ongezonde of onveilige situatie de pret bederft of mensen in gevaar brengt. Om dit te voorkomen wordt de expertise van de hulpverleningsdiensten in de regio, waaronder die van de GHOR, gebruikt. De GHOR beschikt over de expertise en het netwerk om over gezondheidskundige en geneeskundige risico’s te adviseren.

“Dat je risico’s niet ziet, betekent niet dat ze er niet zijn.”

Elk jaar zijn er duizenden evenementen in Nederland en het worden er steeds meer. Ook nemen ze toe in complexiteit. Nieuwe veiligheids- en gezondheidsrisico’s kunnen aan de orde zijn, die niet altijd (meteen) op het eerste oog zichtbaar zijn. Evenementenveiligheid is een complex onderwerp dat de juiste aandacht verdient. Want een mooi feest mag niet in het water vallen.

“Het verleden wijst uit dat er rond evenementen van alles mis kan gaan. Zo bleek in 2017 uit onderzoek van het RIVM dat het kleurpoeder bij Color Runs schadelijk was voor de gezondheid. In 2010 vielen 21 doden door verdrukking tijdens het Duitse festival Love Parade. In 2014 reed een monstertruck in Haaksbergen in op het publiek met doden en gewonden tot gevolg.”

Om een evenement tot een succes te maken, wegen professionals af welke maatregelen wenselijk zijn en adviseren zij bestuurders ten behoeve van hun politiek bestuurlijke besluitvorming. Hierbij kan de GHOR de bestuurders adviseren over de risico’s en/of vergunningsvoorwaarden van het betreffende evenement.

De organisator draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen evenement. Uiteindelijk valt of staat de publieke gezondheid en veiligheid bij de betrokkenheid van de gemeente, met als bevoegd gezag de burgemeester. De burgemeester is eindverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en gezondheid. Hij of zij beslist of de organisator een vergunning krijgt, en zo ja, welke eisen eraan zijn verbonden. De GHOR is er om de gemeente hierover te adviseren.

Binnen dit onderwerp