Planetaire gezondheid en duurzaamheid

Planetaire gezondheid en duurzaamheid

Preventie

Mensen kunnen alleen in gezondheid leven als onze omgeving ook gezond is. De relatie tussen de gezondheid van de planeet en de gezondheid van mensen heet planetaire gezondheid.

Onder andere klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en luchtvervuiling kunnen onze gezondheid sterk beïnvloeden. Bijvoorbeeld door hitte, uv-straling, veranderingen in infectieziekten en lucht-, bodem- en waterkwaliteit. We hebben daarom als publieke gezondheidszorg een verantwoordelijkheid om gezondheid van mensen te beschermen tegen deze invloeden.

Duurzaam is vaak ook gezond

Gelukkig snijdt het mes aan twee kanten: de duurzame keuze is vaak ook de gezonde keuze. We hebben dus zelf veel invloed. Denk aan meer plantaardig eten, de fiets pakken in plaats van de auto en het inrichten van een groenere leefomgeving. Onze positieve impact op de aarde vergroten: dat noemen we onze handafdruk. De GGD’en hebben daarnaast ook veel aangrijpingspunten om te werken aan planetaire gezondheid en duurzaamheid. Hierdoor kunnen we win-win situaties creëren tussen gezondheidsbevordering en duurzaamheid.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • het adviseren van gemeenten over hittestress en bodemvervuiling,
  • advies aan kinderdagverblijven over het beperken van uv-straling bij het buitenspelen,
  • tips over opgroeien met plantaardige voeding bij de Jeugdgezondheidszorg en
  • het monitoren van en voorbereiden op veranderingen in infectieziekten in de toekomst.

Deze activiteiten sluiten ook goed aan bij onze Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving.

Green Deal Duurzame Zorg

Eind 2022 heeft GGD GHOR Nederland een handtekening gezet onder de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Hierin werken zorgpartijen samen aan duurzaamheid. Elke partij committeert zich aan 5 doelstellingen en stelt hiervoor eigen ambities op. Vanuit deze ambities maakt GGD GHOR Nederland plannen om als organisatie te verduurzamen, onder het motto ‘practice what you preach’. Hoe we dat doen? Door onze voetafdruk, dus onze negatieve impact op de aarde, te verkleinen. Onze medewerkers reizen minder voor het werk en doen meer online, we stimuleren gebruik van openbaar vervoer en we kijken of de partijen waar we zaken mee doen ook werken aan duurzaamheid. De verwarming op kantoor staat op maximaal 19 graden en we lunchen vaker vegetarisch. Dit is het begin; stukje bij beetje worden we als organisatie steeds duurzamer en verkleinen zo onze voetafdruk.

Invloed uitoefenen

Als GGD GHOR Nederland geven we onze mening en proberen we invloed uit te oefenen op de onderwerpen waar we voor staan. Daarom hebben we een position paper Planetaire gezondheid en de rol van de GGD gemaakt. We dragen daarin uit wat onze visie en missie is en hoe onze inzet op planetaire gezondheid daar naadloos bij aansluit.

Meer weten?