Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

Gezondheid

Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA)

GGD’en voeren publieke gezondheidzorgstaken uit voor asielzoekers (en statushouders) in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). GGD’en en organisaties jeugdgezondheid (JGZ) voeren deze taken uit in het kader van een overeenkomst tussen GGD GHOR Nederland en het COA.

De GGD’en hebben de onderstaande publieke gezondheidszorgtaken binnen de COA-opvanglocaties:

 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Een jeugdverpleegkundige en -arts volgen de groei en ontwikkeling van asielzoekerskinderen tot 18 jaar tijdens periodieke contactmomenten. Zo signaleren en voorkomen ze gezondheidsproblemen. Daarnaast voert de JGZ zoals bij alle kinderen in Nederland het Rijksvaccinatieprogramma uit.
 • Infectieziektenbestrijding- en preventie. GGD’en doen aan individuele en collectieve preventie van infectieziekten, naar de richtlijnen van het RIVM. Meer hierover. Ook adviseert de GGD het COA bij (mogelijke) infectieziektenuitbraken.
 • Tuberculosebestrijding (tbc-bestrijding). Alle asielzoekers en statushouders uit landen waar tbc vaak voorkomt, krijgen bij aankomst in Nederland een verplichte screening. Zij worden de twee jaar daarop elk half jaar uitgenodigd voor een vrijwillige vervolgscreening. Als iemand tbc blijkt te hebben, krijgt hij/zij een behandeling en voert de GGD bron- en contactonderzoek uit.
 • Inspectie technische hygiënezorg. Elk jaar doen de GGD’en een inspectie Technische hygiënezorg (THZ) in de COA-opvanglocaties: ze controleren de voorzieningen op hygiëne. De GGD rapporteert aan het COA en grijpt in waar nodig. Ook is er altijd een inspectie binnen een maand na de opening van een nieuwe COA-opvanglocatie. Ten slotte geeft de GGD hygiëneadvies en -voorlichting aan COA-medewerkers en medewerkers van Gezondheidszorg Asielzoekers*.
 • Gezondheidsbevordering en -voorlichting. De gezondheidsbevorderaars Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) van de GGD geven voorlichting aan groepen asielzoekers over gezondheidsrisico’s en hoe ze problemen kunnen voorkomen. De GGD stelt jaarlijks, met het COA en andere samenwerkingspartners, voor elke opvanglocatie een werkplan gezondheidsbevordering op.

* Gezondheidszorg Asielzoekers is de organisatie die de huisartsenzorg verzorgt in COA-opvanglocaties.

Publieke gezondheidstaken van GGD GHOR Nederland

Dit zijn de taken van GGD GHOR Nederland binnen de PGA:

 • Contracten afsluiten met het COA, GGD’en en JGZ-organisaties. We onderhouden deze contracten.
 • Signaleren en monitoren. We vertalen signalen uit de praktijk naar beleid. En andersom: we vertalen landelijk beleid, onderzoek- en monitorgegevens naar handvatten voor de praktijk.
 • Adviseren. Over beleid en praktijk, aan organisaties die betrokken zijn bij de zorg aan asielzoekers.
 • Verbinden. We verbinden uitvoerders, managers en beleidsmakers van organisaties die betrokken zijn bij de zorg aan asielzoekers.
 • Ondersteunen. Vanuit onze helpdeskfunctie voor professionals ondersteunen we GGD’en en JGZ-organisaties bij het uitvoeren van de publieke gezondheidstaken asielzoekers.

Meer weten

 • Voor de publieke gezondheidszorg aan asielzoekers zijn verschillende materialen ontwikkeld in verschillende talen. De materialen zijn onderverdeeld in de categorieën: algemene informatie, corona, infectieziektebestrijding, communicatie, gezondheidsbevordering en statushouders. Open hier de pagina met gezondheidsmaterialen voor PGA
 • Meer overzicht krijgen over de taken van de GGD’en? Deze infographic toont in een oogopslag wat de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders in de gemeente inhoudt, in elke fase van hun verblijf.
 • De Factsheet Gezondheidzorg voor asielzoekers in Nederland beschrijft hoe de toegang tot de zorg voor asielzoekers is geregeld en wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van alle betrokken organisaties.