Rijksvaccinatieprogramma

Rijksvaccinatieprogramma

Jeugd

In Nederland vinden we een goede start voor ieder kind essentieel. Daarom is er het Rijksvaccinatieprogramma. Dit programma van de Rijksoverheid biedt de vaccinaties aan die kinderen beschermen tegen ernstige infectieziekten.

Een infectieziekte ontstaat wanneer een micro-organisme het lichaam binnendringt, zoals een virus of een bacterie. Het lichaam probeert de binnendringers aan te vallen met het immuunsysteem. Vaccinaties helpen het immuunsysteem om goed en snel te kunnen reageren. Het gevolg is dat een kind niet ziek wordt, of minder ernstig.

Passende vaccinaties

Op dit moment bevat het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vaccinaties tegen twaalf verschillende infectieziekten. Welke vaccinaties erin worden opgenomen beslist het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie van VWS krijgt advies van de Gezondheidsraad. Dit gebeurt wanneer er nieuwe vaccins zijn ontwikkeld, of uitbraken plaatsvinden van bepaalde infectieziekten. Om ieder kind uiteindelijk de passende vaccinaties te kunnen aanbieden, werkt het ministerie van VWS samen met de GGD GHOR én de volgende partijen:

Infectierisico

Het risico op infecties in een land hangt af van de vaccinatiegraad: het percentage kinderen dat wél is gevaccineerd. Soms kan een kind (nog) niet worden gevaccineerd, bijvoorbeeld omdat het te jong is of vanwege een ziekte. Wanneer de vaccinatiegraad in een land hoog genoeg is, zijn de ongevaccineerde kinderen tóch beschermd. Dit komt doordat infectieziekten slechts beperkt de mogelijkheid krijgen zich te verspreiden.

Nederland houdt het infectierisico zo laag mogelijk. Daarvoor is het van belang om internationaal samen te werken. Grenzen houden infectieziekten immers niet tegen. Nederland werkt samen met omringende landen, die ook elk hun eigen vaccinatieprogramma hebben.

Vaccineren: eigen keuze

Als GGD’en zetten wij ons in voor het welzijn en de gezondheid van alle kinderen in Nederland. We vinden dat vaccineren daarbij hoort. Het recht om te vaccineren blijft vooralsnog een eigen keuze. Eventuele consequenties zijn de verantwoordelijkheid van de ouders. Graag blijven we het gesprek aangaan met ouders over hun keuze al dan niet te vaccineren. Een vaccinatie haal je niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander.

Klik hier om naar de startpagina van het thema Jeugd te gaan

Ouders en de jeugdgezondheidszorg hebben een gezamenlijk belang: het beste voor het kind!

Hoe kijkt Dorothy Lie, jeugdarts bij GGD regio Utrecht, aan tegen het thema vaccineren? Lees hier het interview dat wij met haar hielden.