Forensische geneeskunde

Forensische of gerechtelijke geneeskunde is de tak van geneeskunde die medische kennis toepast ten behoeve van rechtszaken en justitieel onderzoek. De forensisch artsen van de GGD treden op als gemeentelijk lijkschouwer en geven medische zorg en advies in opdracht van politie en justitie.

De taken van forensisch artsen zijn divers. Ze verrichten lijkschouwing bij het vermoeden van niet-natuurlijk overlijden en stellen letselverklaringen en medische beoordelingen op. Ze behandelen arrestanten en nemen lichaamsmateriaal af bij slachtoffers of verdachten van een misdrijf. En voor het Openbaar Ministerie of de rechtbank stellen ze expertiserapporten op over het ontstaan van letsel, of de doodsoorzaak van een slachtoffer.

Medisch sporenonderzoek

De ingeschakelde forensisch arts verzamelt sporen en bewijsmateriaal in verschillende situaties. Bij alcoholverkeerscontroles, bijvoorbeeld. Daar kan hij of zij bloed afnemen. Ook verzamelt een forensisch arts DNA bij slachtoffers en verdachten van zedendelicten. Verwondingen en letsels zijn ook sporen; de forensisch arts is getraind deze helder te beschrijven en fotograferen. Forensisch onderzoek bij kindermishandeling is een medisch expertiseveld op zich. Lees hierover op deze pagina.

Lijkschouw

Soms bestaat het vermoeden dat iemand een niet-natuurlijke dood is gestorven. In dat geval onderzoekt een forensisch arts wat er aan de hand is en probeert de doodsoorzaak te achterhalen. Onder een niet-natuurlijke dood rekenen we dood door ongevallen, misdrijven, zelfmoord en medisch foutieve behandelingen. Levensbeëindiging op verzoek door een behandelend arts (euthanasie) is ook een vorm van niet-natuurlijk overlijden.

Medische arrestantenzorg

Wanneer arrestanten ziek zijn of onder invloed van drank of drugs, schakelt de politie de forensisch arts in. Die levert medische zorg en kan aangeven of het verantwoordelijk is de arrestant te verhoren of op te sluiten.

Wat de GGD GHOR Nederland doet rond dit thema

GGD GHOR Nederland behartigt de belangen van de GGD’en op het gebied van forensische geneeskunde. In het vakgebied zijn veranderingen gaande, mede naar aanleiding van de Kamerbrief van 2018. We ondersteunen de GGD’en bij deze veranderingen.

In 2019 heeft GGD GHOR Nederland een toekomstvisie geschreven over de forensische geneeskunde in Nederland. De komende jaren werken we aan het realiseren van deze ambitie.

Daarnaast is er binnen GGD GHOR Nederland een vakgroep Forensische Geneeskunde die bestaat uit forensisch artsen. Zij vormen een platform voor kennisuitwisseling.

Verder onderhouden we het contact met onze partners op dit gebied. Dat zijn onder meer het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de politie. We houden ook de verbinding met andere stakeholders zoals het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) en de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) die de opleiding voor forensisch artsen verzorgt.

Meer lezen

Een blik achter de schermen van evenementenveiligheid

4 jun 2021 Veiligheid

“Volstrekt onduidelijk”, zegt Jan van Leeuwen, hoofd GHOR Rotterdam-Rijnmond, op de vraag wanneer er weer evenementen mogen worden georganiseerd. Maar dat betekent niet dat de mensen van ... Lees meer

Lees meer over

Reactie evaluatierapport Wet Veiligheidsregio’s

4 dec 2020 Veiligheid

Vandaag heeft de Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s haar rapport ‘Evaluatie Wet veiligheidsregio’s, naar een Wet crisisbeheersing en brandweerzorg’ gepubliceerd. GGD GHOR Nederland gaat het rapport nu ... Lees meer

Lees meer over