Asbestdaken

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer de wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) verworpen. Dit houdt in dat asbesthoudende daken voorlopig wettelijk gezien niet verwijderd hoeven te worden. Op 14 oktober 2019 heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven aangegeven dat er vanuit het Rijk een nieuwe aanpak voor het verwijderen van asbestdaken komt. Deze nieuwe aanpak bevat onder meer een nieuw fonds met leningen voor mensen die van hun asbestdak af willen.

GGD GHOR Nederland pleit voor het verwijderen van asbesthoudende daken die mogelijk een risico voor de gezondheid kunnen vormen. In het bijzonder in geval van situaties met:

  • Niet-hechtgebonden asbestdaken en verweerde Uit niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal en verweerde daken kunnen makkelijk asbestvezels vrijkomen.
  • Asbestdaken zonder dakgoot. Door het ontbreken van een dakgoot kunnen er asbestvezels op de grond terecht gekomen en naar binnen worden gelopen.
  • Asbesthoudende daken kleiner dan 35m² die niet verweerd zijn[1]. In bepaalde situaties mogen particulieren geschroefde asbest golfplaten zelf verwijderen. Wanneer deze golfplaten op een verantwoorde manier worden verwijderd, dan is het risico op het inademen van asbestvezels beperkt. Daarmee is de extra kans op het krijgen van een asbestgerelateerde kanker te verwaarlozen. Wanneer het asbestdak tijdig wordt verwijderd, kunnen hoge kosten worden voorkomen. Het asbesthoudende materiaal kan namelijk door weersinvloeden verweren, waardoor het asbesthoudende materiaal uiteindelijk alleen nog professioneel mag worden verwijderd.

De aanwezigheid van asbestdaken in de nabijheid van woningen, kinderboerderijen, scholen of maneges zijn bijvoorbeeld situaties die aandacht verdienen om de risico’s daarvan voor de omging in kaart te brengen. De lokale GGD kan desgevraagd adviseren over de inschatting van de gezondheidsrisico’s van dergelijke locaties.

[1] Meer informatie voor het verwijderen van een asbestdak kleiner dan 35m²: https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/klussen/asbestdak/#kleindak