Zet in op optimalisatie van het huidige stelsel voor vergroten kwaliteit kinderopvang

Zet in op optimalisatie van het huidige stelsel voor vergroten kwaliteit kinderopvang

NieuwsVeiligheid

In opdracht van minister Van Gennip, vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), is in het najaar van 2022 door Andersson Elffers Felix (AEF) en SEO Economisch Onderzoek (SEO) onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van toezicht en handhaving op de kinderopvang. Het rapport werd eind 2022 opgeleverd. GGD GHOR Nederland schreef eind januari al een eigen reactie naar aanleiding van de aanbevelingen: ‘Kinderopvang verdient meer dan alleen toezicht op de regels’ (klik hier voor de link). Hierin lieten we al doorklinken dat we ons herkennen in veel van de gestelde conclusies en bevindingen en waar mogelijk een rol spelen om tot uitvoering te komen.

Begin april reageerde minister Van Gennip zelf op de uitkomsten van het rapport. De minister is voornemens om op basis van het AEF-rapport via een extra onderzoek na te gaan in hoeverre een andere inrichting van het stelsel (waaronder centraalgericht) een oplossing kan bieden voor de gesignaleerde knelpunten. En aanvullend daarop, om de voor- en nadelen van de verschillende stelselopties inzichtelijk te laten maken.

Doorpakken op huidige aanbevelingen

GGD GHOR Nederland heeft zo haar bedenkingen bij de verdere verkenning van een nieuwe inrichting van het stelsel. Gezien het AEF-rapport aantoont dat het toezicht en handhaving doelmatig is en dat toezicht en handhaving in de meeste gevallen leidt tot verbeteringen bij kinderopvangvoorzieningen, is GGD GHOR Nederland van mening dat het op dit moment effectiever is om aan de slag te gaan met diverse aanbevelingen dan ons te richten op nader onderzoek. Uiteraard kan een vervolgonderzoek nieuwe inzichten opleveren, maar is het zonde om nu niet door te pakken en huidige aanbevelingen nog langer naast ons neer te leggen. Laten we juist inzetten op verbeterpunten die op korte en middellange termijn al bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van de kinderopvang en uitvoerbaar zijn met oog op de krapte binnen de sector. Dit voor een kwalitatieve, veilige en gezonde kinderopvang voor alle kinderen in Nederland.