Brandbrief 25 GGD’en: grenzen forensische geneeskunde bereikt

12 mei 2022Forensische geneeskunde

De forensische geneeskunde heeft nu haar kritische grens bereikt: het lukt niet overal meer om elke dag en ieder uur een forensisch arts of verpleegkundige beschikbaar te hebben. De maatschappelijke consequenties daarvan zijn groot en er is nog geen structurele oplossing. De 25 Directeuren Publieke Gezondheid stuurden hierover een brandbrief aan de ministers van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op 12 mei besteedt het tv-programma Nieuwsuur aandacht aan de tekorten aan forensisch artsen in Nederland.

Na 11 jaar en tientallen onderzoeken met vergelijkbare conclusies – er dreigt een tekort aan forensisch artsen in Nederland – is inmiddels helaas die grens bereikt. De schaarste aan forensisch artsen maakt dat werkzaamheden, in de ene regio langer dan in de andere, moeten worden uitgesteld. Het lukt niet overal meer om elke dag en ieder uur een forensisch arts of verpleegkundige beschikbaar te hebben En de gevolgen daarvan zijn groot. Voor nabestaanden, voor slachtoffers, voor rechtszaken, bijvoorbeeld over kindermishandeling en seksueel misbruik, en meer. En dus ook voor politie, openbaar ministerie of gemeenten, de opdrachtgevers van de forensisch artsen van de GGD’en.

Op 9 februari gaf minister Kuipers in antwoord op Kamervragen nogmaals aan dat voor de versterking van de Forensische Geneeskunde is jaarlijks structureel € 20 miljoen nodig is en dat het aan het kabinet is om hierover een definitief besluit te nemen. Woensdag 6 april zei minister Yesilgöz-Zegerius in de Tweede Kamer, dat er gezocht werd hoe de benodigde financiële oplossing vorm moest krijgen en dat dit met urgentie geregeld moest worden.

Nu, inmiddels bijna 1,5 maand later, hebben de Directeuren Publieke Gezondheid aangegeven dat uitstel van een besluit over het perspectief en de benodigde structurele investering niet meer haalbaar is.

Lees hier de brandbrief van de 25 GGD’en aan de ministeries.

Meer weten over forensische geneeskunde?

Ernstige consequenties tekort forensisch artsen

6 apr 2022 Forensische geneeskunde

De GGD’en maken zich grote zorgen over het groeiend tekort aan forensisch artsen in Nederland. “Wat niemand wil, gebeurt nu toch: kinderzedenzaken dreigen vertraging op te ... Lees meer

Lees meer over

Bijdrage GGD GHOR Nederland aan AO Forensisch Onderzoek

25 okt 2019 Forensische geneeskunde

Op 31 oktober 2019 vindt in Den Haag het Algemeen Overleg over Forensische Geneeskunde plaats. GGD GHOR Nederland heeft een schriftelijke inbreng geleverd voor dit overleg. Dit doen we samen ... Lees meer

Lees meer over