Afgestudeerde Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) ontvangen diploma

Afgestudeerde Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) ontvangen diploma

NieuwsGHOR

Dinsdag 17 januari vond bij GGD GHOR Nederland in Utrecht de diploma-uitreiking plaats voor twaalf afgestudeerde GAGS’en (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen). De GAGS’en zijn afkomstig uit verschillende regio’s en ontvingen het diploma van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Een feestelijke middag, waarbij naast de felicitaties ook presentaties werden gegeven en aanwezigen de tijd hadden om met elkaar in gesprek te gaan.

Nieuwe manier van opleiden
Om voldoende- en kwalitatief goede GAGS’en in alle regio’s te garanderen is vijf jaar geleden door de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG’en) besloten een nieuwe manier van opleiden in te voeren. De focus kwam te liggen bij het ‘op maat opleiden’ van toekomstig GAGS’en. Ze konden starten op een willekeurig moment, met praktijkbegeleiding en theoretische modules van kennisinstellingen, ketenpartners en ministeries. Waarbij aandacht is voor specifieke regionale behoeften. Ook werd door de DPG’en vastgesteld aan welke eisen een GAGS moet voldoen. De examens vinden bij het NIPV plaats.

In actie bij gevaarlijke stoffen
Een GAGS wordt door de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) ingezet bij een (vermoedelijk) incident met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan lekkages, rook bij brand, asbest en mensen die onwel worden door een onbekende oorzaak. De GAGS adviseert over de gezondheidskundige risico’s voor de bevolking. En adviseert over maatregelen die genomen moeten worden om de gezondheidsschade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van ramen en deuren. Een GAGS baseert een advies onder andere op metingen van de brandweer, het RIVM en/of aan de hand van gezondheidsklachten van betrokkenen.

Hoe ziet de werkdag van een GAGS eruit?
Ellen Peeters is GAGS in regio Noord West Nederland en geeft in deze video een kijkje in de keuken.

Meer informatie over de opleiding
Wilt u meer informatie? Of bent u op zoek naar meer informatie over de opleiding tot GAGS en de toelatingseisen? Hiervoor kunt u contact opnemen met uw regionale GGD.


Foto: Loes van Gameren