Extra opleidingsplaatsen arts infectieziektebestrijding

Extra opleidingsplaatsen arts infectieziektebestrijding

NieuwsVeiligheid

Dit jaar mogen de GGD’en versneld 7 artsen infectieziektebestrijding opleiden. En dat is goed nieuws, want GGD’en hebben de afgelopen jaren op dit vakgebied te kampen gehad met krapte. Deze structurele onderbezetting is al jaren bekend, maar is door de coronacrisis nogmaals onderschreven. Er is volgens de GGD’en de afgelopen jaren te weinig in infectieziektebestrijding geïnvesteerd. De IGJ doet dan ook de aanbeveling om versneld te starten met opleiden van meer (basis)artsen tot artsen infectieziektebestrijding.

Tekorten terugbrengen

Het ministerie van VWS had het aantal opleidingsplaatsen voor 2021 vastgesteld op 15, maar er is dit jaar een aanzienlijk grotere toestroom aan sollicitanten dan voorgaande jaren. Waar voorheen niet alle plaatsen konden worden opgevuld doordat er te weinig aanmeldingen waren, wordt het maximum aantal dit jaar ruim overschreden. Deze belangstelling biedt een kans om de tekorten terug te brengen. GGD GHOR Nederland heeft daarom in een brief, mede ondertekend door SBOH, NVIB en SOGEON, aan de minister van VWS verzocht om extra opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen. Minister voor Medische Zorg Tamara van Ark heeft ermee ingestemd dat in september 2021 gebruik kan worden gemaakt van de getoonde animo, door versneld 7 plaatsen beschikbaar te stellen van 2022 naar 2021. Hiermee komt het totaal aantal opleidingsplaatsen bij NSPOH voor 2021 uit op 22. Op een beroepsgroep van circa 130 artsen is dit een mooi begin.

Uiteraard zijn we er dan nog niet: wij werken momenteel aan een plan ‘Versterking professionele bezetting infectieziektebestrijding’ om zo voldoende artsen infectieziektebestrijding in de toekomst te realiseren. Ook verwachten we eind dit jaar een nieuw advies van het Capaciteitsorgaan ten aanzien van het benodigd aantal opleidingsplaatsen voor de komende jaren. Wij verwachten dat dit advies hoger zal liggen dan het huidige. Op basis van dit advies kan het aantal opleidingsplaatsen voor 2022 en verder dus nog wijzigen.

Extra plaatsen noodzakelijk

André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland is verheugd: “We zijn heel blij met de 22 opleidingsplaatsen voor artsen infectieziektebestrijding in 2021. De realisatie ervan is gelukt in nauwe samenspraak met VWS, SBOH, NVIB, NSPOH en SOGEON. Ik dank iedereen voor de betrokkenheid. Tijdens de afgelopen crisis hebben we gemerkt dat de professionele bezetting, niet alleen van artsen, maar ook van verpleegkundigen en andere professionals, niet overal op de gewenste sterkte was. Deze 7 plaatsen zijn daarom meer dan noodzakelijk, en wat ons betreft een eerste stap om beter voorbereid te zijn op mogelijk komende crises.”

Veel animo

Ook Everhard Hofstra, arts infectieziektebestrijding bij GGD Fryslân en voorzitter van de NVIB is blij met deze ontwikkeling: “Geweldig dat we zoveel aanmeldingen hebben ontvangen. We zien door de pandemie dat ons beroep, en de andere functies binnen de publieke gezondheid, echt in the picture zijn gekomen en dat het animo hiervoor toeneemt. Belangrijk, want afgelopen periode is er veel aandacht geweest en capaciteit ingezet voor de bestrijding van het coronavirus, wat deels ten koste is gegaan van andere infectieziekten, zoals de soa bestrijding. Terwijl dat minstens zo belangrijk is. We hopen dan ook dat we volgend jaar weer zo’n grote groep kunnen opleiden.”