GGD’en signaleren nadelige gevolgen van personeelskrapte in kinderopvang

2 december 2022Toezicht kinderopvang

Uit de inspecties die de GGD’en doen in de kinderopvang, blijkt dat de kwaliteit steeds meer onder druk staat door het ontbreken van voldoende vast personeel. Ook al bieden de meeste kinderopvanglocaties goede opvang, toch zien de GGD’en nu een stijgende lijn in de tekortkomingen bij kwaliteitseisen die met de inzet van personeel te maken hebben. Deze zorg is bekend bij het ministerie en de betreffende instanties.

De toezichthouders van de GGD staan in nauw contact met de aanbieders van kinderopvang en zien vaker dat houders van kinderopvang moeite hebben met het voldoen aan het (wettelijk) kwaliteitsniveau. Ton Coenen: “Bij de kinderopvang in Nederland is de kwaliteit gelukkig meestal goed. Maar we zien dat de kwaliteit in het nauw begint te komen door het personeelstekort en we vinden het belangrijk om nu aan de bel te trekken zodat er tijdig bijgestuurd kan worden”.

Sinds eind 2021, zijn er meer tekortkomingen op wettelijke kwaliteitseisen die verband houden met de inzet van (voldoende en gekwalificeerd) personeel. Zo bleek uit de cijfers dat er soms te weinig medewerkers aanwezig zijn bij de buitenschoolse opvang. Bij 6% van de locaties werd de kwaliteitseis over het aantal medewerkers – waar deze voorwaarde geïnspecteerd werd – niet gehaald, terwijl dat in het vorig jaar nog 3% was. Door het ontbreken van vast personeel kan de kennis en ervaring ontbreken die noodzakelijk is voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. En omdat deze mensen veel wisselen, heeft dit effect op de binding met kinderen

De GGD’en houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Met dit toezicht draagt de GGD bij aan de publieke gezondheid, in dit geval het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van kinderen. We begrijpen uiteraard dat voor de huidige personeelskrapte, die geldt voor meer sectoren, geen makkelijke oplossing is. Als (koepel van de) toezichthouders ziet GGD GHOR Nederland het wel als onze rol, om een signalerende functie te hebben als het stelsel waar we toezicht op houden onder druk staat.

Op 2 december was er aandacht in de media voor dit signaal. Dit kunt u terugzien, teruglezen of terugluisteren via de NOS.

Zet in op optimalisatie van het huidige stelsel voor vergroten kwaliteit kinderopvang

9 mei 2023 Toezicht kinderopvang

Begin april reageerde minister van Gennip op de uitkomsten van het AEF rapport 'effectiviteit van toezicht en handhaving op de kinderopvang'. Laten we juist inzetten op verbeterpunten die ... Lees meer

Lees meer over

Kinderopvang verdient meer dan alleen toezicht op de regels

22 feb 2023 Toezicht kinderopvang

De GGD’en sluiten zich aan bij de aanbevelingen van AEF. In opdracht van het ministerie van SZW is door AEF en SEO onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit ... Lees meer

Lees meer over