Groot deel jongvolwassenen voelt zich eenzaam

Groot deel jongvolwassenen voelt zich eenzaam

NieuwsGezondheid

Eenzaamheid speelt niet alleen onder ouderen. Het komt bij alle leeftijden voor. De Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022  liet al zien dat (zeer) sterke eenzaamheid onder jongere leeftijdsgroepen net zo vaak voorkomt als onder de oudste groep. In het kader van de Week tegen Eenzaamheid 2023 publiceert GGD GHOR Nederland in samenwerking met het RIVM een factsheet over eenzaamheid en de samenhang met andere gezondheidsthema’s onder jongvolwassenen.

Resultaten

We presenteren resultaten over sterke eenzaamheid, inclusief regionale verschillen, en over samenhang met geluk, tevredenheid met het eigen leven, psychische klachten, suïcidegedachten en sociale steun. De resultaten komen uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Dit onderzoek werd tussen april en augustus 2022 uitgevoerd onder Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Bijna 70.000 jongvolwassenen namen deel aan het onderzoek dat uitgevoerd is door de GGD’en, in samenwerking met het RIVM.

Samenwerking

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een vragenlijstonderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor. Zie monitorgezondheid.nl voor meer informatie over het onderzoek.