Grote opkomst bijeenkomsten kwaliteitseisen voor 2019 en 2023 in de kinderopvang

1 april 2019Toezicht kinderopvang

Afgelopen weken maakte GGD GHOR Nederland een rondgang voor houders in de kinderopvang door Nederland.

Tijdens acht bijeenkomsten vertelden wij over het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen voor 2019 en 2023. We gingen onder meer in op de eerste ervaringen met toezicht op de BKR en de pedagogisch beleidsmedewerker.

Grote opkomst

Alle kinderopvangorganisaties zijn per brief uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. De opkomst was groot, meer dan 1.500 mensen kwamen naar Assen, Duiven, Nieuwegein (2x), Roosendaal, Alkmaar, Dordrecht en Roermond. Tijdens de bijeenkomsten is stilgestaan bij ervaringen die opgedaan zijn door houders en de vragen die deze ervaringen oproept bij hen. Met namen is er ingegaan op de rol van de toezichthouder ten aanzien van de verschillende soorten onderwerpen in de Wko en de wet IKK. Bijvoorbeeld: Wat kan een toezichthouder wel of niet en wat kan de gemeenteambtenaar? Daarnaast is specifiek ingegaan op de zaken die nieuw zijn in 2019 zoals de pedagogisch beleidsmedewerker, de Meldcode en zaken ten aanzien van Voorschoolse educatie. In de bijeenkomsten is ruim tijd geweest voor interactie. De interactie leidde tot meer inzicht in de rol van toezicht en meer waardering. Wil je weten waarover ze het gehad hebben, bekijk dan hier de presentatie.

Meer bijeenkomsten in juni

Door de overweldigende opkomst en vele verzoeken om extra bijeenkomsten, organiseren we aanvullende bijeenkomsten in juni. Houd de website Veranderingen in de Kinderopvang in de gaten.

Lees ook

Periodieke evaluatie kinderopvangbeleid

19 jul 2022 Toezicht kinderopvang

Vrijdag 8 juli is een kamerbrief gestuurd vanuit minister Van Gennip (SZW) over de planning en opzet van de periodieke evaluatie van het kinderopvangbeleid over de periode 2015-2022. GGD ... Lees meer

Lees meer over

Toezicht en handhaving kinderopvang in 2020 in het teken van corona

16 dec 2021 Toezicht kinderopvang

Jaarlijks rapporteert de inspectie van het onderwijs als interbestuurlijk toezichthouder over de kwaliteit en bevindingen vanuit het toezicht op de kinderopvang. Dit jaar besteedt de inspectie daarnaast extra ... Lees meer

Lees meer over