Grote opkomst bijeenkomsten kwaliteitseisen voor 2019 en 2023 in de kinderopvang

Grote opkomst bijeenkomsten kwaliteitseisen voor 2019 en 2023 in de kinderopvang

NieuwsVeiligheid

Afgelopen weken maakte GGD GHOR Nederland een rondgang voor houders in de kinderopvang door Nederland.

Tijdens acht bijeenkomsten vertelden wij over het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen voor 2019 en 2023. We gingen onder meer in op de eerste ervaringen met toezicht op de BKR en de pedagogisch beleidsmedewerker.

Grote opkomst

Alle kinderopvangorganisaties zijn per brief uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. De opkomst was groot, meer dan 1.500 mensen kwamen naar Assen, Duiven, Nieuwegein (2x), Roosendaal, Alkmaar, Dordrecht en Roermond. Tijdens de bijeenkomsten is stilgestaan bij ervaringen die opgedaan zijn door houders en de vragen die deze ervaringen oproept bij hen. Met namen is er ingegaan op de rol van de toezichthouder ten aanzien van de verschillende soorten onderwerpen in de Wko en de wet IKK. Bijvoorbeeld: Wat kan een toezichthouder wel of niet en wat kan de gemeenteambtenaar? Daarnaast is specifiek ingegaan op de zaken die nieuw zijn in 2019 zoals de pedagogisch beleidsmedewerker, de Meldcode en zaken ten aanzien van Voorschoolse educatie. In de bijeenkomsten is ruim tijd geweest voor interactie. De interactie leidde tot meer inzicht in de rol van toezicht en meer waardering. Wil je weten waarover ze het gehad hebben, bekijk dan hier de presentatie.

Meer bijeenkomsten in juni

Door de overweldigende opkomst en vele verzoeken om extra bijeenkomsten, organiseren we aanvullende bijeenkomsten in juni. Houd de website Veranderingen in de Kinderopvang in de gaten.