Koning en minister Grapperhaus brengen werkbezoek aan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Koning en minister Grapperhaus brengen werkbezoek aan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

NieuwsVeiligheid

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 26 maart samen met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een werkbezoek gebracht aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Het bezoek was gewijd aan brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De Koning en minister Grapperhaus werden ontvangen door de voorzitter van de Veiligheidsregio, tevens burgemeester van Tilburg, Theo Weterings en de algemeen directeur Veiligheidsregio Tijs van Lieshout.

Indeling Veiligheidsregio’s

Nederland is ingedeeld in 25 Veiligheidsregio’s, waarvan Midden- en West-Brabant er één is. Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweerzorg. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat 24 gemeenten met in totaal 1,2 miljoen inwoners. Het risicoprofiel is uitdagend. Zo zijn er binnen de regiogrenzen enkele vliegvelden en het industriegebied van Moerdijk. Ook is er veel transport van gevaarlijke stoffen en de Antwerpse Haven en de kerncentrales van Borssele en Doel zijn dichtbij. Verder vinden er ook grote evenementen als bijvoorbeeld de Tilburgse Kermis plaats.

Bovenregionale samenwerking

Met direct betrokkenen van onder meer brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio), politie, bevolkingszorg, KPN en Havenbedrijf spraken de Koning en de minister in de Brandweerkazerne Tilburg onder meer over bovenregionale samenwerking met veiligheidspartners. De Veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur, gebaseerd op een bij wet verplichte gemeenschappelijke regeling. Samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en partners als hulpdiensten, politie, GGD en GGZ, vitale bedrijven, Defensie en ook burgers vormt een van de grootste bestuurlijke uitdagingen waar veiligheidsregio’s voor staan.

Rondleiding

De Koning en minister Grapperhaus maakten tijdens hun bezoek kennis met zowel beroepspersoneel als vrijwilligers. Ook namen zij een kijkje bij een deel van het materieel in de kazerne, waar zij werden rondgeleid door regionaal commandant Brandweer Gert-Jan Verhoeven en clustercommandant Veiligheidsregio Leon Havermans. In de kazerne werd onder meer gesproken over industriële brandbestrijding en de concrete ervaringen die zijn opgedaan bij de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in 2011.

Vrijwilligers

In de vrijwilligersruimte gingen aanwezigen in op het grote belang van vrijwilligers voor de brandweer. Zo’n tachtig procent van het brandweerpersoneel is vrijwilliger, maar het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Gesproken werd over initiatieven om vrijwilligersposten mee te laten denken over het brandweervak in de toekomst.

Samenwerking

In een laatste gesprek kwam de samenwerking met zorg- en hulpverleningsinstellingen aan bod. Met onder meer een vertegenwoordiger van zorginstelling ASVZ Vincentius uit Udenhout werd gesproken over de implementatie van veiligheidsmaatregelen en brandpreventie. Hierbij kwamen onder de meer de ervaringen aan bod bij een brand begin vorig jaar toen bewoners van de instelling konden worden gered door de samenwerking tussen het eigen personeel en de brandweer.