GGD GHOR Nederland lanceert kwaliteits- en ontwikkelinstrument lokaal meldpunt zorgwekkend gedrag

GGD GHOR Nederland lanceert kwaliteits- en ontwikkelinstrument lokaal meldpunt zorgwekkend gedrag

NieuwsVeiligheid

Vertoont iemand in uw omgeving zorgwekkend gedrag, maar is de situatie (nog) niet acuut? Dan kunt u terecht bij een lokaal meldpunt zorgwekkend gedrag. Bij dit laagdrempelige loket worden signalen snel opgepikt en de juiste zorg en ondersteuning op gang gebracht. Kwaliteitsbehoud en -ontwikkeling van deze meldpunten is daarom van groot belang.

Daarom lanceerde GGD GHOR Nederland op 4 mei het kwaliteits- en ontwikkelinstrument voor lokale meldpunten zorgwekkend gedrag, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het instrument geeft toegang tot informatie die relevant is voor (het verbeteren van) de kwaliteit van een meldpunt zorgwekkend gedrag. Het is bedoeld voor zowel uitvoerders, managers als beleidsmakers.

GGD GHOR Nederland en het Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) ontwikkelden het instrument met een brede werkgroep van 9 meldpunten zorgwekkend gedrag, VNG en VWS. Trudi Peters, projectleider GGD GHOR Nederland: ‘We hopen dat het instrument bijdraagt aan verdere inrichting en professionalisering van alle meldpunten zorgwekkend gedrag, waardoor signalen goed worden opgepikt en de juiste zorg en ondersteuning geboden kan worden.’

Het instrument
Het instrument onderscheidt zes elementen waarvan belangrijke kwaliteitsaspecten als checklist zijn opgesomd. Een element is bijvoorbeeld “werkproces”. In de checklist is opgenomen wat je kunt regelen zodat rollen en taken helder vastgelegd worden. Verder zijn tips verzameld en kan doorgeklikt worden naar achtergronddocumenten en inspirerende voorbeelden. Trudi: ‘We moedigen de meldpunten aan om het instrument los te laten op de situatie bij het eigen meldpunt. Op basis hiervan kan het gesprek worden aangegaan, zowel binnen de eigen organisatie als binnen de samenwerking met ketenpartners. Wat gaat er goed, wat kan er (nog) beter? Kunnen we wat leren van de voorbeelden in het instrument?
Het instrument sluit aan op een reeks van andere producten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld tijdens het ondersteuningstraject voor meldpunten gericht op niet-acute zorgen. Een overzicht van de producten staat hier.

Lokale meldpunten zorgwekkend gedrag
Via een meldpunt zorgwekkend gedrag kunnen burgers en professionals hun zorgen uiten over personen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. De situatie is dan nog niet acuut, maar kan wel acuut worden. Het kan bijvoorbeeld gaan over personen met verward gedrag of mensen die zorg mijden en waar professionele zorg nodig lijkt. Alle Nederlandse gemeenten hebben een lokaal meldpunt zorgwekkend gedrag. Dit is in ongeveer 60% van de gemeenten als taak bij de regionale GGD belegd. De meldpunten zijn rechtstreeks te bereiken of via een doorschakeling vanuit het landelijke meldnummer Zorgwekkend Gedrag 0800-1205.
GGD GHOR Nederland heeft naast de ontwikkeling van het instrument ook regionale meldpunten ondersteund. Hier vind je daar meer over.