Kabinet richt nieuwe crisisorganisatie op voor bestrijding toekomstige pandemieën

Kabinet richt nieuwe crisisorganisatie op voor bestrijding toekomstige pandemieën

NieuwsVeiligheid

De ministerraad is op voorstel van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport akkoord met de oprichting van een Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Met deze nieuwe organisatie versterkt de minister van volksgezondheid de landelijke regie op de infectieziektebestrijding ten tijde van een pandemie.

Samen met de GGD’en en andere partijen gaat de LFI, Nederland beter voorbereiden op een toekomstige pandemie. De opzet van een duidelijke, landelijke aansturing zorgt ervoor dat een toekomstige crisis slagvaardiger kan worden bestreden. Bijvoorbeeld doordat we sneller kunnen opschalen voor het testen en vaccineren.

De LFI is een landelijke crisisorganisatie die, namens de minister van Volksgezondheid, twee dingen gaat doen: ten eerste de voorbereiding op een toekomstige pandemie. Ten tweede zal de LFI de operationele aansturing van grootschalige infectieziektebestrijding op zich nemen. De bestrijding van de huidige pandemie, COVID-19, wordt nog steeds gedaan door de bestaande organisaties.

In de afgelopen periode hebben het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD’en de LFI in de steigers gezet. De LFI wordt nu uitgewerkt, opgericht en ondergebracht bij het RIVM. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere partijen uit de infectieziektebestrijding, andere departementen, veiligheidsregio’s en gemeenten. Eind dit jaar start de LFI met haar voorbereidende rol op een toekomstige pandemie. Dit betekent dat zij aan de slag gaat om operationele zaken heel snel op te schalen bij een toekomstige pandemie. Denk hierbij aan waakvlamcontracten om snel callcentra in te kunnen zetten of logistieke diensten in te kunnen schakelen. Maar ook aan een oefen- en trainingsprogramma en goed werkende ICT. Vanaf medio volgend jaar kan de LFI haar aansturende rol vervullen bij een mogelijke toekomstige pandemie.

Voorzitter van GGD GHOR NL André Rouvoet hierover: “We zijn blij met de oprichting van de LFI en werken graag mee aan de verdere bouw. De GGD’en brengen natuurlijk enorm veel kennis en kunde mee. En als er een nieuwe pandemie uitbreekt, dan gaan wij er samen met de LFI voor zorgen dat alles snel klaar staat. Denk aan voldoende locaties om te vaccineren of te testen. Maar ook een callcenter om afspraken te kunnen maken. Om van de LFI een succes te kunnen maken is het essentieel dat er voldoende infectieziektecapaciteit is bij de GGD’en. We werken er samen met het ministerie van VWS aan om ook die basis zo snel mogelijk op orde te krijgen.”

De instelling van de LFI is onderdeel van de aanpak pandemische paraatheid van het kabinet. Deze aanpak omvat een reeks maatregelen om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie en het Nederlandse paraatheidsniveau blijvend op een hoger niveau te krijgen. Een van de belangrijkste maatregelen is het versterken van de GGD’en. Alleen in combinatie met deze versterkte infectieziektebestrijding bij de GGD’en kan de LFI haar rol vervullen. Zo is er voldoende capaciteit nodig voor infectieziektebestrijding (artsen en andere professionals) en een versterking van de informatievoorziening en ICT-infrastructuur, aldus het ministerie van VWS.

Zie ook: Toekomst van publieke gezondheid en veiligheid in Nederland