Nieuwe online cursus: Forensisch medische letselrapportage

Let op dit artikel is verouderd en bevat mogelijk informatie die niet meer juist is.

Nieuwe online cursus: Forensisch medische letselrapportage

NieuwsVeiligheid

In 2022 werd bekend dat in het kader van Forensisch Medische Expertise, in het bijzonder voor kinderen (FMEK), sinds juni 2022 twee online cursussen beschikbaar zijn gekomen in de Augeo-leeromgeving. Inmiddels is hier een derde online cursus aan toegevoegd, met het onderwerp Forensische medische letselrapportage.

Deze cursus gaat over de principes en vaardigheden van het zuiver forensisch geneeskundig denken en redeneren. Hiermee vergroot de professional de expertise om op basis van hypotheses, kansdenken en waarschijnlijkheidsscenario’s volgens de Bayesiaanse methode, de toedracht van letsels goed te onderbouwen.

Voor wie?

De cursus is speciaal ontwikkeld voor forensisch artsen en forensisch verpleegkundigen. Daarnaast is de cursus interessant voor kinderartsen, jeugdartsen, huisartsen, vertrouwensartsen en andere medische professionals die in hun werk te maken krijgen met vermoedens van kindermishandeling. De online cursus wordt afgesloten met een toets en is geaccrediteerd.

Hoe is de online cursus te volgen?

Een uitgebreide beschrijving van deze, en ook de andere twee online cursussen, is terug te vinden op de website van Augeo Foundation. De cursussen zijn los verkrijgbaar voor €25,- per stuk. Via een (gratis) account zijn de cursussen te volgen in de eigen leeromgeving. Voor organisaties die meerdere medewerkers willen scholen, is een lidmaatschap vaak voordeliger. Via dit formulier kunt u daarover informatie aanvragen.

Meer informatie

Het programma FMEK wordt uitgevoerd onder regie van GGD GHOR Nederland, namens de 25 GGD´en. Meer informatie over het programma Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK) vindt u terug op de website van GGD GHOR Nederland. Augeo Foundation helpt professionals bij hun aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat start met kennis en vaardigheden. Voor alle sectoren zijn er cursussen op maat: van ziekenhuis tot kinderopvang en van kraamzorg tot onderwijs. Augeo is een stichting zonder winstoogmerk; alle cursusinkomsten worden geherinvesteerd in projecten om huiselijk geweld zo goed mogelijk aan te pakken. Op de website van Augeo staat meer informatie over het scholingsaanbod van Augeo.

Meer informatie