Pubquiz ter gelegenheid van Dag van de forensische geneeskunde 2024

Pubquiz ter gelegenheid van Dag van de forensische geneeskunde 2024

Op 27 juni besteden we op de Dag van de forensische geneeskunde extra aandacht aan het vakgebied forensische geneeskunde. Forensisch artsen zijn misschien niet zo zichtbaar, maar leveren een grote bijdrage aan de publieke gezondheid, de openbare orde en het strafrecht. Om studenten geneeskunde op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het vakgebied van de forensisch arts, is binnen de campagne ‘Forensische geneeskunde, buitengewoon boeiend’ de pubquiz DEAD or ALIVE ontwikkeld.

De forensisch arts en de werkzaamheden zijn vrij onbekend, bleek vorig jaar uit onderzoek onder studenten geneeskunde, de forensisch artsen in spe. In Nederland zijn acht universiteiten met een UMC die zo’n 20.000 studenten geneeskunde opleiden. Toch kiest bijna geen van die studenten voor de vervolgopleiding forensisch arts: dit jaar zijn 18 artsen de driejarige opleiding tot forensisch arts gestart.

Onbekend maakt onbemind

Op de vraag wat een reden zou zijn om níet voor forensische geneeskunde te kiezen gaf een derde van de respondenten aan er gewoonweg niet genoeg vanaf te weten. Bijna de helft van de respondenten benoemde daarnaast dat het (te) veel zou gaan om lijkschouw. Deze resultaten versterken het beeld dat de kennis over het beroep niet voldoende leeft: een forensisch arts is naast de lijkschouw bijvoorbeeld zeer betrokken bij de medische zorg voor arrestanten en doet forensisch medisch onderzoek bij slachtoffers van gewelds- en zedendelicten. Van de ondervraagden gaf 75% dan ook aan dat ze graag tijdens de opleiding meer over forensische geneeskunde hadden willen weten.

Pubquiz DEAD or ALIVE

Daarom is dit jaar voor de Dag van de forensische geneeskunde de pubquiz DEAD or ALIVE ontwikkeld, Hiermee kunnen studenten geneeskunde – potentiële toekomstige forensisch artsen – op een laagdrempelige en speelse manier hun kennis over forensisch geneeskunde bijspijkeren. De pubquiz met prijzenpakket wordt gratis aangeboden aan alle 8 medische faculteitsverenigingen. De pubquiz is in eerste instantie bedoeld voor studenten geneeskunde, maar natuurlijk kunnen ook andere geïnteresseerden de pubquiz spelen. De quiz is aan te vragen via kiesvoorforensischegeneeskunde.nl.

Campagne

De Dag van de forensische geneeskunde is onderdeel van de campagne ‘Forensische geneeskunde, buitengewoon boeiend’. Dit is een initiatief van GGD GHOR Nederland namens de GGD’en en FARR, in samenwerking met het FMG en de NSPOH. De campagne wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid.