Start je carrière bij de GGD!

Start je carrière bij de GGD!

Wil jij ook een bijdrage leveren aan een Nederland waarin iedereen zich gezond voelt, waar iedereen in staat is om gezond te leven en waar iedereen zich kan ontplooien in een gezonde en veilige fysieke en sociale leefomgeving? Lees dan verder! 

GGD’en beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland. En de GHOR coördineert de samenwerking tussen verschillende geneeskundige hulpdiensten tijdens grote ongevallen en rampen, zodat ze samen één hulpverleningsketen vormen. Dit noemen we publieke gezondheidszorg en artsen werken daar o.a. in de jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, infectieziektebestrijding of als forensisch arts. 

Arts Maatschappij + Gezondheid

Als arts M+G richt je je meer op preventie dan op het behandelen van ziekten. Je combineert medisch inhoudelijke kennis met kennis over collectieve preventie, gedragsverandering en epidemiologie. Je signaleert risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid die vaak een gezamenlijke, bredere maatschappelijk benadering vragen.  

De opleiding tot arts M+G bestaat uit twee fases van elk twee jaar (o.b.v. full time). De 1e  fase is beroepsgericht en je kiest een profiel, zoals jeugdarts, arts infectieziektebestrijding of arts medisch milieukunde. De 2e fase is profieloverstijgend en leidt op tot specialist. De 2e fase is gericht op beleid, management en wetenschappelijk onderzoek. Je hoeft de 2e fase niet direct na de 1e fase te volgen. Je kunt ook eerst een tijd aan de slag als profielarts.

Meer lezen? Kijk op onderstaande websites.

Opleidingen

Opleiding arts maatschappij en gezondheid

Jeugdarts

Alsjeugdartsdraag je met je brede sociaal-geneeskundige kennis en vaardigheden zorg voor een gezonde lichamelijke, psychosociale en emotionele ontwikkeling van kinderen enjongeren van 0 – 19 jaar. Met oog voor het kind en de omgeving. Ieder kindverdient een goede start en jij kunt daarin het verschil maken. 

In de 1e fase krijg je les over verschillende aspecten van de ontwikkeling van kinderen, opvoeding en gezondheidsproblemen. Maar bijvoorbeeld ook over leefstijl en communiceren met pubers. Naast het profielonderwijs volg je keuzeonderwijs (op basis van je individuele opleidingsplan) en sociaalgeneeskundig onderwijs (gericht op verbreding binnen de public health). De 2e fase leidt op tot arts Maatschappij + Gezondheid (specialist), zie hierboven. Meer lezen? Kijk op onderstaande website. 

Opleiding jeugdarts

Arts medisch milieukunde (MMK)

Als arts medisch milieukunde houdt je je bezig met de relatie tussen milieufactoren en de gezondheid. Van water-, lucht- en bodemkwaliteit tot de gevolgen van de inrichting van onze leefomgeving op onze gezondheid. Je beoordeelt risico’s, adviseert bewoners en geeft gemeentelijke beleidsadviezen. Je hebt geen ‘klassiek’ patiëntencontact, maar jouw werk heeft op grote schaal impact. 

De opleiding tot arts medische milieukunde is deels theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die je toepast in je dagelijkse werk bij je opleidingsinstelling. Je volgt profielonderwijs, bijvoorbeeld over risico- en crisiscommunicatie, toxicologie, luchtkwaliteit en milieu-epidemiologie. De 2e fase leidt op tot arts Maatschappij + Gezondheid (specialist), zie hierboven. Meer lezen? Kijk op onderstaande website. 

Opleiding arts medische milieukunde

Arts infectieziektebestrijding

Als arts infectieziektebestrijding zet je je in om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Je adviseert overheden en instellingen en bedrijven over de risico’s rond infectieziekten, de mogelijkheden deze te verkleinen of te nemen maatregelen bij een uitbraak. Je draagt bij aan de surveillance van infectieziekten om (mogelijke) uitbraken van infectieziekten te volgen en voert de regie bij een eventuele uitbraak om deze zo snel mogelijk te stoppen.  

De opleiding tot arts infectieziektebestrijding is duaal ingestoken: deels theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die je toepast in je dagelijkse werk bij je opleidingsinstelling. Je volgt specifiek profielonderwijs, bijvoorbeeld over risicocommunicatie, antibioticaresistentie, outbreak­onderzoek, reizigersadvisering, en SOA-bestrijding. De 2e fase leidt op tot arts Maatschappij + Gezondheid (specialist), zie hierboven. Meer lezen? Kijk op onderstaande website. 

Opleiding arts infectieziektebestrijding

Forensisch arts

Als forensisch arts werk je op het snijvlak van geneeskunde en strafrecht. Je werkt samen met gemeenten, politie, justitie en medisch experts en zorgt voor een objectieve medische blik. Je dient als forensisch arts een groot gemeenschappelijk belang: je levert een bijdrage aan het recht, de openbare orde en de publieke gezondheid. Een afwisselend en avontuurlijk vak, buitengewoon boeiend. De drie hoofdtaken van het werkterrein van de forensisch arts zijn Forensisch Medische Expertise (FME), Medische Arrestantenzorg en Lijkschouw.  

De opleiding forensische geneeskunde is een duale, driejarige profielopleiding die (basis)artsen opleidt tot forensisch arts. Je krijgt een praktijkopleiding bij een GGD of FARR, ondersteund door theoretisch onderwijs dat je volgt bij de NSPOH. Meer lezen? Kijk op onderstaande website. 

Kies voor forensische geneeskunde