Toezicht GGD

Toezicht GGD

Veiligheid

(1 februari 2022) Recent is er -terecht- veel aandacht voor Wmo toezicht, onder andere in artikelen van Follow The Money en Brabants Dagblad. Het grootste deel van het Wmo-toezicht op kwaliteit wordt uitgevoerd door toezichthouders van GGD’en. Zij maken zich al langer zorgen over de slagvaardigheid van dat toezicht.

GGD GHOR Nederland wil bijdragen aan het faciliteren van de toezichthouders en verder professionaliseren van het toezicht. Wij pleiten voor de volgende noodzakelijke verbeteringen:

  • Investeer in mensen en middelen voor toezicht op kwaliteit van de zorg. Gemeenten zijn nu alleen verplicht om calamiteitentoezicht in te richten en hoeven geen toezicht op kwaliteit te houden.
  • Zet in op meer aandacht aan de ‘voorkant’. Een goed inkoopproces waar je duidelijk vastlegt welke kwaliteit van zorg je verlangt en preventief, risicogestuurd toezicht. Stel gemeenten in staat dit uit te voeren.
  • Kijk serieus naar het onafhankelijk onderzoek dat vorig jaar door Bureau Significant is verricht.
  • Daarnaast pleiten wij, evenals de IGJ, voor meer samenwerking door gemeenten op regionaal niveau in de uitvoering van toezicht.

 

Ter info
3 februari 2022: commissiedebat over zorgfraude, met behandeling van kamervragen
31 maart 2022: commissiedebat over langdurige zorg, wijkverpleging en Wmo, inclusief de kabinetsreactie op het IGJ