Gezondheidsmonitors

De Gezondheidsmonitors geven een overzicht van de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking. De gegevens die uit een vragenlijstonderzoek komen, worden gebruikt om (gezondheids-)beleid te maken op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Via een vragenlijstonderzoek verzamelen GGD’en om de vier jaar gezamenlijk en op een gelijke wijze lokale, regionale en landelijke cijfers over de volgende aspecten: de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking. De GGD’en voeren deze Gezondheidsmonitors uit in opdracht van gemeenten. Die hebben de wettelijke taak om de gezondheidstoestand van de bevolking te monitoren.

Jeugd, volwassenen en ouderen

De GGD’en monitort twee groepen: jeugd, en volwassenen en ouderen. De Gezondheidsmonitor Jeugd is voor scholieren (uit klas twee en vier van de middelbare school). Hiervoor werken de GGD’en samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen (18 jaar en ouder) werken de GGD’en ook samen met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De samenwerkingen zijn gericht op:

  • het afstemmen van vraagstellingen en de onderzoeksmethode;
  • het afstemmen van de uitkomsten;
  • het uitwisselen van kennis, en;
  • het verminderen van de enquêtedruk onder burgers.

De partijen verzamelen en publiceren gezamenlijk alle gegevens.

GGD Gezondheidsdata app

Alle cijfers van de Gezondheidsmonitors zijn eenvoudig te vinden in de app GGD Gezondheidsdata. In deze app is het mogelijk cijfers van verschillende gemeentes te vergelijken met elkaar, of met het landelijke gemiddelde.

Meer informatie over de app leest u deze factsheet.

Download GGD Gezondheidsdata in de Appstore Download GGD Gezondheidsdata in Google Play

Meer weten

  • Meer informatie over de Gezondheidsmonitors: monitorgezondheid.nl. Hier kunt u ook een aanvraag indienen voor data of cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd en Volwassenen en Ouderen.
  • Informatie over gezondheid in sociaal domein: gezondheidinsociaaldomein.nl. (De Gezondheidsmonitordata is verwerkt in de gezondheidsraderen van de website.)

Gemeentelijke cijfers Gezondheidsmonitor 2020 online

9 sep 2021 Gezondheid in Beeld
Lees meer over

Risico op angststoornis of depressie onder jongvolwassenen toegenomen

29 jun 2021 Gezondheid in Beeld

1 op de 11 (9 procent) jongvolwassenen (18 tot en met 34 jaar) in Nederland heeft een hoog risico op een angststoornis of een depressie in 2020. Dit is een toename ten opzichte van 2016, ... Lees meer

Lees meer over