Sterke samenwerking maakt in korte tijd opvang en zorg voor vluchtelingen mogelijk

Sterke samenwerking maakt in korte tijd opvang en zorg voor vluchtelingen mogelijk

Daarom GHORVeiligheid

Naast de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne vragen ook minder zichtbare punten aandacht in de opvang. Zoals zorg voor hun gezondheid. Pim van Dam en Ben de Haan van de GHOR belichten wat daar achter de schermen bij komt kijken. (artikel in dank overgenomen van de website van  GHOR Zuid-Holland Zuid)

“Een groot deel van de opvang wordt geregeld door onze collega’s van team Bevolkingszorg’, vertelt Pim van Dam. “Maar ook als GHOR bekeken we al snel wat er op ons afkwam. In 2015 vluchtten grote groepen mensen uit Syrië, Afghanistan en Afrikaanse landen naar West-Europa, waarvan een deel naar Nederland. Namens de GHOR vormden Anouk van Galen en ik toen een duo als Hoofd Informatie geneeskundige zorg en hebben we veel kennis en ervaring opgebouwd. Daardoor hebben we nu aan een half woord genoeg en wisten we min of meer wat we inhoudelijk konden verwachten.”

Uitgebreid netwerk

“In het weekend nadat de oorlog uitbrak had ik dienst als Algemeen Commandant”, vervolgt Ben de Haan, “Ik heb de Sectie GHOR bijeen geroepen om de taken voor de GHOR in kaart te brengen. In de kern komen die neer op continuïteit van zorg, zodat we in onze regio ook deze kwetsbare mensen de zorg kunnen bieden die ze nodig hebben. Daarbij komt het uitgebreide netwerk dat we tijdens de Coronacrisis verder hebben uitgebouwd en versterkt van pas. Vooral om zorgaanbieders in de eerste lijn bij de ontwikkelingen te betrekken. Ontwikkelingen waarbij we in de afgelopen drie, vier weken tijd tweeduizend opvangplekken en zorg moeten realiseren.

Daar hoort voor de GHOR onder meer bij dat we in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten werkwijzen, protocollen en taakkaarten hebben opgesteld. Op locaties die voor opvang in aanmerking komen, beoordelen we of zaken als hygiëne, douches en andere aandachtspunten voldoen. Al gauw waren we en zijn we nog steeds zo’n zeven medewerkers van de GHOR aan het werk. Ook bij deze collega’s en andere betrokkenen merk je dat de ervaringen uit 2015 positief bijdragen aan onze huidige aanpak. Tegelijk weten zorgorganisaties mede door Corona precies waar de GGDGHOR voor staat. Daardoor krijgen we veel in beweging en geregeld.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Pim: “Zodra opvanglocaties bekend zijn, zorg ik voor een contactkaart voor leidinggevenden op de locaties over hulp van onder meer huisartsen, tandartsen, verloskundigen, apotheken, de Dienst Gezondheid & Jeugd en psychosociale gezondheidszorg. Want je kunt je voorstellen dat die mensen nogal wat meemaken. Formeel gezien zijn ze medisch onverzekerd, waardoor niet alle zorg automatisch wordt verzekerd en we gedeeltelijk aangewezen zijn op de bereidwilligheid om Oekraïense patiënten toch te behandelen. Soms verloopt dat wat moeizaam, bijvoorbeeld omdat organisaties al krap in hun personeel zitten. In andere gevallen is de bereidheid enorm. Zo neemt namens de tandartsen iemand de coördinatie voor de hele regio Gorinchem op zich. Ook de verloskundigen staan klaar zonder de precieze consequenties al te kennen. Het kost enorm veel tijd aan de telefoon om alles netjes en kwalitatief goed op papier en op de contactkaart te krijgen. Maar dankzij onze goede contacten en samenwerking met uiteenlopende organisaties hebben we de afgelopen jaren best wel good will opgebouwd en weten we vaak bij wie we moeten zijn.”

Ben: “We hebben ook gehandicaptenzorg, jeugdzorg, Veilig Thuis, maar ook tolken nodig om de juiste hulp te kunnen bieden. Verder informeren we onze bestuurders, zodat zij partnerorganisaties en pers op de hoogte kunnen houden. De komende tijd richten we ons ook meer op vluchtelingen die niet in de opvanglocaties terecht komen maar bijvoorbeeld via stichtingen en kerken bij particulieren verblijven. Zodat we ook die mensen de juiste steun en zorg kunnen geven. Zo weten we ook nu door vlotte samenwerking in korte tijd weer veel voor elkaar te krijgen.”