Nationaal Preventieakkoord: nu doorzetten en krachten verder bundelen

Nationaal Preventieakkoord: nu doorzetten en krachten verder bundelen

Vandaag concludeerde het RIVM in de voortgangsrapportage van het Nationaal preventieakkoord dat een derde van de voor 2020 gestelde doelen in het Nationaal Preventieakkoord zijn gehaald. Veel andere doelen zijn in uitvoering. Hieruit blijkt dat het Nationaal Preventie Akkoord bijdraagt aan preventie. Daarnaast is ook duidelijk dat nu doorgepakt moet worden om de doelen voor 2040 daadwerkelijk te halen.

Het besef groeit dat het noodzakelijk is steviger in te zetten op preventie en het verbeteren van de publieke gezondheid. Meer aandacht voor gezondheid en preventie was al onomstreden, maar de coronacrisis heeft dit versterkt. Daarom deden de GGD’en eerder de oproep aan het nieuwe kabinet om fors te investeren in het versterken van de publieke gezondheid via een brief aan de informateur.

Gedeelde verantwoordelijkheid voor preventie

GGD’en zetten zich al jarenlang in voor preventie. In 2018 sloot GGD GHOR Nederland met meer dan 70 partners het Nationaal Preventie Akkoord (NPA). Hiermee werden niet alleen concrete doelen gesteld om Nederland gezonder te maken, maar werd ook het belang van preventie hierbij benadrukt. Iedereen is tenslotte vóór preventie, maar wie is er ván preventie? Met het Nationaal Preventieakkoord werd preventie een gedeelde verantwoordelijkheid van vele partijen.

Doorpakken: meer samenwerking en structurele financiering

Echte gezondheidswinst is alleen te behalen wanneer partijen uit het sociaal domein, de fysieke omgeving en het (publieke) zorgdomein regionaal samenwerken. Het is dan ook goed te zien dat er in allerlei regio’s inmiddels succesvolle regionale preventieakkoorden zijn gesloten. Ook zetten acht op de tien gemeenten in Nederland zich inmiddels in om locaties zoals schoolterreinen en speeltuinen binnen de gemeente, rookvrij te maken. Deze goede voorbeelden verdienen navolging.

Door samen met partners uit de zorg, gemeente, bedrijfsleven en andere partijen, gezondheidsdoelen te formuleren, ontstaan structurele niet-vrijblijvende regionale preventie-infrastructuren. Deze kunnen doelen formuleren en realiseren die aansluiten bij het Nationaal Preventie Akkoord, en op extra aandachtspunten voor de regio. Gezondheid en preventie is geen project, maar iets dat altijd van belang zal blijven en altijd om investering vraagt. Daarom is een structurele financiering voor preventie een noodzaak voor meer gezondheid in Nederland.

Over het Nationaal Preventieakkoord

Zeventig partijen maakten in 2018 afspraken in het Nationaal Preventieakkoord om de leefstijl van Nederlanders helpen verbeteren. Het akkoord moet ervoor zorgen dat over ruim twintig jaar roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik drastisch zijn teruggedrongen.

Meer lezen over onze visie op de toekomst van de Publieke Gezondheid in Nederland.