Oproep aan formerende partijen: zet gezondheid op één

Oproep aan formerende partijen: zet gezondheid op één

NieuwsGezondheid

Zet deze kabinetsperiode de gezondheid op één: die oproep doen GGD GHOR Nederland en de Bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid aan de formerende partijen. Want de gezondheidsverschillen in Nederland nemen toe en een groot deel van de Nederlanders leeft minder gezond, mede vanwege problemen met bestaanszekerheid. Investeer daarom in preventie om gezondheidsverschillen te verkleinen, verbeter de gezondheid van de jeugd en versterk de infectieziektebestrijding en crisisbeheersing. Dat staat in een brief die we vandaag aan de informateurs stuurden.

De vergrijzing zorgt voor meer ouderen die ongezonder ouder worden. We zien bovendien teveel jongeren die roken en vapen, alcohol drinken en mentale problemen hebben. Het gevolg is een toenemende druk op de zorg en oplopende zorgkosten. Deze situatie is niet houdbaar en vraagt om actie, gebaseerd op een langetermijnvisie. De verbetering van de gezondheid van alle Nederlanders is een flinke opgave, waar blijvende aandacht voor nodig is.

Prioriteiten om de gezondheid te verbeteren

GGD GHOR Nederland en de Bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid adviseren in te zetten op vier prioriteiten:

  1. Gezondheidsverschillen verkleinen door meer te focussen op mensen gezond houden en gezondheid vanuit verschillende domeinen te benaderen: health in and for all policies.
  2. Inzetten op een gezonde jeugd door te investeren in de eerste 1000 dagen van het kind en preventie in samenwerking met de kinderopvang- en onderwijssector op te pakken.
  3. De ingezette versterking van de infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid voortzetten, zodat Nederland voorbereid blijft op toekomstige gezondheidscrises.
  4. Voortzetten van de versterking van de crisisbeheersing, waarbij de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) een onafhankelijke, unieke en noodzakelijke netwerk- en regiefunctie vervult.

Een toelichting op deze prioriteiten staat in de brief aan de informateurs. Met deze prioriteiten kan het toekomstige kabinet een solide basis creëren om de zorg in Nederland betaalbaar, en de bevolking zo gezond mogelijk te houden – ook in tijden van crises of rampen.

De brief is verstuurd namens GGD GHOR Nederland en de Bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid. In de Bestuurlijke adviescommissie komen de voorzitters van de 25 GGD’en samen. GGD GHOR Nederland is de belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Als overkoepelende brancheorganisatie van de 25 GGD’en en GHOR-bureaus werkt GGD GHOR Nederland met en voor haar leden aan het versterken van de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland.