Optimale toegang tot vaccinaties door Vaccinatievoorziening bij GGD’en

Optimale toegang tot vaccinaties door Vaccinatievoorziening bij GGD’en

Vaccineren is één van de meest effectieve preventieve maatregelen tegen infectieziekten, zowel voor individuen als voor de samenleving. Uit verschillende rapporten blijkt echter dat gezondheidswinst blijft liggen, omdat het Nederlandse vaccinatiestelsel complex is en niet overal voldoende functioneert. Om het stelsel te vereenvoudigen zouden alle (nog niet) programmatische vaccinaties voor volwassenen (griep, pneumokokken, corona, gordelroos) bij GGD’en ondergebracht kunnen worden in een Vaccinatievoorziening. In opdracht van het ministerie van VWS hebben het RIVM, GGD GHOR Nederland en de 25 regionale GGD’en een uitvoeringstoets uitgevoerd om in kaart te brengen wat hiervoor nodig is. Het ministerie van VWS geeft aan dat er een aantal aandachtspunten komende tijd nader moet worden uitgewerkt, voordat het nieuwe kabinet een besluit kan nemen om een Vaccinatievoorziening bij de GGD’en in te richten.

Ambitie GGD GHOR Nederland

Door een dalende vaccinatiegraad en het toenemend wantrouwen in vaccineren krijgen infectieziekten meer kans. Daarom is het van groot belang om vaccinatie-informatie en -toegang laagdrempeliger te maken. Voor de burger is nu niet altijd duidelijk waar welke vaccinatie gegeven wordt, is de expertise versnipperd en worden data op verschillende plaatsen bewaard.
GGD’en hebben de ambitie om hun kennis, voorlichting en uitvoering van vaccinaties te bundelen in een vaccinatievoorziening. Hiermee zorgen we voor:

  • Eenduidige, toegankelijke en betrouwbare informatie over vaccinaties voor inwoners bij de GGD in hun regio.
  • Het bevorderen van de samenwerking met partners in de gezondheidszorg en lokale overheden, waardoor de vaccinatiezorg zo optimaal mogelijk wordt georganiseerd.
  • Laagdrempelige toegang tot programmatische en individuele vaccinaties (bijvoorbeeld vaccinaties aan medische risicogroepen of aan reizigers) in de regio. Een meer geïntegreerde en efficiënte aanpak van vaccinatieprogramma’s maakt het mogelijk ook snel en efficiënt te reageren tijdens een gezondheidscrisis.

De GGD’en beschikken over jarenlange kennis over en ervaring in de vaccinatiezorg. Van het uitvoeren en monitoren van grootschalige vaccinatiecampagnes tegen COVID-19 en HPV tot aan het informeren over en toedienen van individuele vaccinaties. Bovendien hebben GGD’en expertise om verschillende doelgroepen te kunnen bereiken, waaronder moeilijk bereikbare en kwetsbare groepen. Zo werken de GGD’en aan het verkleinen van gezondheidsverschillen.

De uitvoeringstoets toont aan dat de GGD’en klaar zijn om deze belangrijke rol op zich te nemen. Het is nu het geschikte moment om een Vaccinatievoorziening voor volwassenen bij GGD’en te realiseren, waardoor we effectiever kunnen werken aan het beschermen van mensen tegen infectieziekten. Wanneer volwassenen op basis van de juiste informatie een weloverwogen keuze ten aanzien van vaccineren kunnen maken, kunnen zij deze informatie ook gebruiken bij de keuze voor het al dan niet vaccineren van hun (toekomstige) kinderen. Vaccineren blijft de beste interventie tegen ziekten als corona, mazelen, de bof en kinkhoest en om kwetsbaren te beschermen tegen bijvoorbeeld griep of gordelroos.