Adviezen leefomgevingsfactoren

Adviezen leefomgevingsfactoren

Gezondheid

Veel factoren beïnvloeden de leefomgeving en de mate waarin de leefomgeving gezond en veilig is. Over een aantal factoren, zoals luchtverontreiniging, houtrook, lood in waterleidingen, PFAS, asbest, omgevingsgeluid, windturbines en klimaat, geven wij een gezondheidsadvies (zie het navigatiemenu). 

Luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland, ook al wordt door veel overheden en bedrijven hard gewerkt aan gezondere lucht. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept op de luchtkwaliteit overal verder te verbeteren, omdat iedere verbetering leidt tot gezondheidswinst.

Lees hier meer informatie

Houtrook

Rook is ongezond, ook houtrook. GGD’en pleiten daarom voor verregaande reductie van houtrook, want het zorgt voor gezondheidsklachten en overlast bij omwonenden. Gemeenten en Rijksoverheid dienen maatregelen te nemen ter preventie. Deze maatregelen moeten worden ondersteund met behulp van voorlichting.

Lees hier meer informatie

Lood in waterleidingen

Het Nederlandse drinkwater is het gezondste wat u kunt drinken. Maar, het is ook al lang bekend dat kraanwater te veel lood kan bevatten in huizen met loden leidingen en in woningen met nieuwe kranen of drinkwaterinstallaties. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat lood schadelijker is dan voorheen gedacht.

Lees hier meer informatie

PFAS

PFAS zijn door de mens gemaakte chemische stoffen, die van nature niet in het milieu voorkomen. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS zijn in veel producten toegepast vanwege hun handige eigenschappen. Maar PFAS kunnen een negatief effect hebben op het milieu en de gezondheid.

Lees hier meer informatie

Asbest

Het inademen van veel asbestvezels kan leiden tot kanker. Daarom is het verstandig om blootstelling aan asbestvezels in de lucht zoveel mogelijk te beperken. Bij asbestincidenten, zoals een asbestbrand, is het verstandig om direct gezondheidskundige deskundigheid in te schakelen.

Lees hier meer informatie

Omgevingsgeluid

Geluid in de leefomgeving veroorzaakt hinder en verstoort activiteiten en slaap. Dat kan leiden tot chronische effecten, zoals hart- en vaatziekten. Naar verwachting zal dit probleem in de komende jaren groeien. GGD’en zetten zich daarom in voor een gezonde leefomgeving met een gezond geluidniveau.

Lees hier meer informatie

Windturbines

Wanneer de GGD’en adviseren over windturbines is het uitgangspunt altijd: het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Daarbij staat de afweging tussen gezondheidswinst door vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en lokale onrust en hinder centraal.

Lees hier meer informatie

Klimaat

Klimaatverandering heeft een grote impact op de gezondheid. Het is dus ook in het belang van onze gezondheid om klimaatverandering tegen te gaan. Sommige klimaatmaatregelen leiden direct tot gezondheidswinst. Andere maatregelen hebben neveneffecten die een risico kunnen vormen voor de gezondheid. De GGD’en roepen daarom op bij besluiten ook de effecten op de gezondheid expliciet mee te wegen.

Lees hier meer informatie