Gezond Opgroeien

Gezond Opgroeien

Jeugd

Het Team Jeugdgezondheid van de GGD’en ondersteunt ouders van kinderen tot 18 jaar bij het gezond en veilig laten opgroeien van hun kind. De Jeugdgezondheidszorg werkt preventief. Vroege betrokkenheid zorgt ervoor dat de kans op toekomstige gezondheidsproblemen afneemt.

De eerste jaren van een kind zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling, voor de gezondheid op volwassen leeftijd en voor de gezondheid van volgende generaties. De Rijksoverheid investeert hierin met het actieprogramma Kansrijke Start, dat zich focust zich op de eerste duizend dagen van het kind. Om die start zo goed mogelijk te laten verlopen is het Team Jeugdgezondheid (JGZ) van de GGD’en de eerste vraagbaak voor jonge ouders die het leven met een kindje beginnen.

Het team bestaat meestal uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente. Zij staan ouders met raad en daad bij. Dat kan op het consultatiebureau of via een huisbezoek, maar er zijn ook steeds meer mogelijkheden om online contact te hebben met de professionals van de JGZ. Daarbij maken de GGD’en steeds vaker gebruik van nieuwe digitale mogelijkheden op maat, zoals apps en online oudercoaching.

Dit doet Team JGZ

Vlak na de geboorte bezoekt de jeugdverpleegkundige het gezin. Daarna kunnen ouders gratis en op vrijwillige basis voor een afspraak terecht bij het consultatiebureau. Tijdens de afspraken volgt de professional samen met de ouder de gezondheid, groei en ontwikkeling (praten, horen, zien, bewegen) van het kind. Samen bespreken ze voeding en eten, opvoeding en de thuissituatie. Ouders kunnen vragen stellen, of zorgen delen. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over (borst)voeding, verzorging, huil- en slaapgedrag, krampjes, zindelijkheid, driftbuien, vaccinaties en ouderschap.

Mocht er meer ondersteuning nodig zijn, dan is er ruimte om een extra afspraak te maken. Als het goed gaat en er geen zorgen of vragen zijn over de ontwikkeling van het kind, dan hoeven ouders niet zo vaak te komen. Totdat het kind achttien wordt zijn er meerdere momenten waarop ouders een uitnodiging krijgen van de JGZ. Kinderen tussen vier en achttien jaar worden meestal op school gezien door het Team JGZ.

Vaccinaties

Voor de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma ontvangen ouders de uitnodiging voor hun kind. De vaccinaties beschermen het kind tegen de meest voorkomende kinderziekten. Ze worden gegeven op de leeftijden waarop ze optimale bescherming bieden. De GGD’en spelen in dit programma een belangrijke rol.

Signaleren en voorkomen

Binnen het sociale domein hebben de GGD’en met de JGZ een unieke positie om op te komen voor de gezondheid van kinderen. Zij doen verschillende screenings en gezondheidsonderzoeken en leggen die vast in het dossier DD JGZ. Dit om zo vroeg mogelijk de gezondheid te beschermen en eventuele ziekten of handicaps te signaleren en waar mogelijk te voorkomen.

Voorbeelden van zulke onderzoeken zijn het volgen van de groei, een hielprik, gehoortest, ontwikkelingsonderzoek en onderzoek van ogen, hart en heupen.

Naast alle fysieke checks zijn de JGZ-professionals alert op signalen rond sociale weerbaarheid, stress, schoolverzuim, armoede en kindermishandeling: onderwerpen waarvoor alle GGD’en zich collectief inzetten vanuit de JGZ Preventieagenda. De JGZ trekt aan de bel wanneer de gezondheid van een kind in het geding komt en verwijst door naar de juiste hulp.

Als je opkomt voor de gezondheid, wat één van de rechten is van het kind, geeft dat recht van spreken. Laat dit bij uitstek de toegevoegde waarde én de taak zijn van de GGD’en: opkomen voor de publieke gezondheid, door kinderen vanaf het vroegste begin gezond te laten opgroeien.

Ouders kunnen vragen stellen, of zorgen delen. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over (borst)voeding, verzorging, huil- en slaapgedrag, krampjes, zindelijkheid, driftbuien, vaccinaties en ouderschap.