Adviezen voor een gezonde en veilige leefomgeving

Veel factoren beïnvloeden de leefomgeving en de mate waarin de leefomgeving gezond en veilig is. Over een aantal factoren geven wij een gezondheidsadvies. 

Houtrook

Rook van houtkachels kan zorgen voor overlast bij omwonenden. Rook is altijd ongezond, ook houtrook. GGD’en geven daarom informatie over gezondheid en stooktips. Dat is veelal niet voldoende om klachten op te lossen. GGD’en zijn van mening dat er meer voorlichting nodig is. Daarnaast adviseren ze gemeenten en Rijksoverheid ook andere maatregelen te nemen voor preventie van overlast. Lees meer.

Luchtverontreiniging en geluid

Blootstelling aan luchtverontreiniging en geluid veroorzaakt ernstige gezondheidseffecten, ook onder de wettelijke normen. Lees meer.

Lood in waterleidingen

Het Nederlandse drinkwater is het gezondste wat u kunt drinken. Maar het is ook al lang bekend dat kraanwater te veel lood kan bevatten in huizen met loden leidingen en in woningen met nieuwe kranen of drinkwaterinstallaties. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat lood schadelijker is dan voorheen gedacht. Lees meer.

PFAS

PFAS zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. In het dagelijks leven krijgen mensen in Nederland maar heel weinig PFAS binnen. Je wordt er niet meteen ziek van, maar het is voor je gezondheid beter om er zo weinig mogelijk van binnen te krijgen. Lees meer.

Asbest

Het inademen van veel asbestvezels kan leiden tot kanker. Daarom is het verstandig om blootstelling aan asbestvezels in de lucht zoveel mogelijk te beperken. Lees meer.

Biomassacentrales en -installaties

Energie (en warmte) verkrijgen uit biomassa is een belangrijk onderdeel van de klimaatplannen. Maatregelen die het klimaat ten goede komen, komen vaak ook direct ten goede aan de gezondheid van de mens. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid en daarom moeten bij het nemen van klimaatmaatregelen, ook gezondheidseffecten altijd worden meegewogen. Lees meer.

Lees meer

Reactie GGD GHOR Nederland op concept-NOVI

1 okt 2019 Veiligheid

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarop volgend komen er omgevingsvisies op zowel landelijk als provinciaal als gemeentelijk niveau. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de langetermijnvisie ... Lees meer

Lees meer over

GGD GHOR Nederland tevreden over NOVI, maar ook bezorgd over de uitvoering

20 jun 2019 Veiligheid

Op 20 juni publiceert minister Ollongren de concept- Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De duurzame ambities uit de NOVI sluiten goed aan bij de visie van GGD GHOR Nederland, dat de ... Lees meer

Lees meer over