Luchtverontreiniging en geluid

Blootstelling aan luchtverontreiniging en geluid veroorzaakt ernstige gezondheidseffecten, ook onder de wettelijke normen.

Snelheidsverhogingen zijn zorgwekkend. Niet vanwege de kans op normoverschrijding, maar vanwege de gezondheid van de burgers. Een hogere rijsnelheid leidt tot meer luchtverontreiniging en meer geluidsoverlast. Blootstelling aan luchtverontreiniging en geluid veroorzaakt ernstige gezondheidseffecten, óók onder de huidige wettelijke normen.

Wettelijke normen fijnstof en stikstofdioxide beschermen niet tegen gezondheidsschade

De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen jaren verbeterd maar veroorzaakt nog steeds veel schade aan de gezondheid. Het RIVM heeft berekend dat zo’n 4,5% van de totale ziektelast in Nederland wordt veroorzaakt door luchtverontreiniging, ook al voldoet de luchtkwaliteit op de meeste plekken aan de normen. De wettelijke normen voor fijnstof en stikstofdioxide beschermen niet tegen gezondheidsschade en zijn fors hoger dan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat luchtverontreiniging leidt tot een verhoogde kans op het ontwikkelen van astma en chronische longziekten, ook in gebieden waar ruimschoots aan de normen wordt voldaan. Zo blijken kinderen die wonen of naar school gaan langs drukke wegen vaker astma te ontwikkelen, een verminderde  longfunctie en –groei te hebben en vaker last te hebben van al bestaande luchtwegklachten dan kinderen die niet in de buurt van een snelweg wonen of naar school gaan.

Verhoging geluidsbelasting leidt tot gezondheidsproblemen

Een verhoging van de geluidbelasting leidt tot meer geluidshinder, slaapverstoring en hart- en vaatziekten bij mensen die wonen nabij deze wegen. Uit een recent RIVM rapport blijkt dat het gemeten geluidniveau langs snelwegen in 2014 substantieel (namelijk 2 dB) hoger ligt dan de berekende geluidbelasting. De geluidbelasting vanwege wegverkeer is in Nederland nauwelijks of niet afgenomen en blijft daarmee een relatief groot gezondheidsprobleem. Uit een Deense survey* (juni 2016) blijkt de ervaren hinder vanwege snelweg geluid veel hoger dan vanwege geluid van stedelijke wegen bij eenzelfde geluidsniveau.

 

Advies

Dit alles pleit ervoor om de snelheid op snelwegen juist verder te beperken. Want beperking van de blootstelling aan luchtverontreiniging en geluid leidt tot gezondheidswinst, óók als al aan de normen wordt voldaan.

Wij adviseren daarom aan alle lagen van de overheid om maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit en geluidssituatie  te verbeteren en de gezondheid van burgers te beschermen. Vanuit gezondheid pleit GGD GHOR Nederland daarom niet voor normopvulling. De huidige snelheidsverhogingen zijn juist een verslechtering.

 

*Denmark, Ministry of Environment and Building, juni 2016, Report 565-2016, Noise annoyance from urban roads and motorways. Survey of the noise annoyance experienced from road traffic for residents along motoways and urban roads.

Oproep ANR, GGD GHOR Nederland en VNG aan gemeenten om zich aan te sluiten bij Rookvrije Generatie

14 dec 2019 Gezond leven

Ruim 100 gemeenten zetten zich actief in voor een rookvrij beleid en dat aantal groeit sterk. GGD GHOR Nederland, VNG en ANR roepen gemeenten op om actief bij te ... Lees meer

Lees meer over

Meer maatregelen nodig om roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht tegen te gaan

12 dec 2019 Gezond leven

Er zijn meer en vooral stevigere maatregelen nodig om roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht tegen te gaan. Dat zegt Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, bij BNR ... Lees meer

Lees meer over