Vragen en antwoorden PBM App

Vragen en antwoorden PBM App

Deze vragen en antwoorden gaan over de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) App.

Tips bij invullen

Als ik de voorraad wil invoeren, geef ik de Voorraad door en het dagelijkse verbruik. Klopt het dat ik het veld met de datum niet kan wijzigen? Er staat nu de datum van gisteren of eerder, en dat klopt niet.

Als er veranderingen worden doorgevoerd in de voorraad, dan klikt u vervolgens op Opslaan. Op dat moment veranderen de datum en tijdstip naar de huidige datum en tijd.

Bij het invoeren van de voorraad zie ik niet de gehele tekst van een artikel: er valt tekst weg, en ik zie dus niet bijvoorbeeld welke maat erbij hoort.

De pagina is vermoedelijk ingezoomd (te sterk vergroot). Probeert u deze eens kleiner weer te geven. Dat kan door de <Ctrl> toets vast te houden en met uw muiswieltje te draaien of bij de instellingen het zoompercentage te verkleinen. U kunt ook de kolombreedte wijzigen.

Desinfectans, wordt hiermee handalcohol bedoeld?

De voorraad betreft inderdaad (hand) desinfectant welke als persoonlijk beschermingsmiddel gebruikt wordt.

Ik kan bij de desinfectants alleen hele liters invullen, terwijl we nu flesjes van 100 ml gebruiken.

De voorraad moet inderdaad worden ingevuld per liter. Als u 100ml flesjes gebruikt, rekent u om naar liters.

Over de PBM App

Wat doet de PBM App

De PBM App geeft inzicht in de voorraad, het dagverbruik en de vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van zorginstellingen. Met die informatie kunnen de juiste hoeveelheden middelen uit het landelijk magazijn naar de zorginstellingen worden verspreid.

Voor wie is deze App (webapplicatie)?

Deze webapplicatie is in eerste instantie bedoeld voor de vier typen zorginstellingen die Corona patiënten behandelen en de Corona uitbraak bestrijden, te weten: ziekenhuizen, huisartsen(posten), ambulancediensten en GGD’en.

Waarom is de PBM App ontwikkeld?

De App is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS en maakt onderdeel uit van de opdracht die de LNAZ (de koepelorganisatie van de ROAZ), GGD’en, GHOR organisaties en inkopers van ziekenhuizen hebben gekregen om de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen op te lossen en een landelijke voorraad aan te leggen.

Wat gebeurt er als ik de App in gebruik neem?

Wanneer uw zorginstelling haar voorraad, dagverbruik en vraag opgeeft, wordt bepaald of voorraden acuut, binnen enkele dagen of binnen een week aangevuld moeten worden. Die informatie wordt samengevoegd met die van de andere zorginstellingen in uw regio, zodat we weten hoeveel spullen uit het landelijk magazijn naar elk regionaal distributiecentrum moet. De regionaal coördinator PBM zorgt vervolgens voor de verspreiding naar de zorginstellingen.

Waarom beschikbare middelen (her)verdelen?

Om er de komende tijd voor te kunnen zorgen dat zorgverleners overal in het land hun belangrijke werk goed en veilig kunnen doen, moeten we de beschikbare middelen met elkaar (her)verdelen. Als iedereen hieraan meewerkt en zijn data met ons deelt, kunnen wij ervoor zorgen dat de juiste middelen snel op de juiste plek komen en er niks verloren gaat. Voor zorginstellingen is het delen van actuele voorraad en dagverbruik in de webapplicatie bovendien de snelste en meest zekere toegang tot de landelijke voorraad aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

Om welke middelen gaat het in deze webapplicatie?

Het ministerie van VWS heeft besloten dat vanaf 17 maart jl. de inkoop van zeven strategische middelen in de bestrijding en behandeling van het coronavirus wordt gecentraliseerd. Het gaat om maskers (FFP2, FFP1, chirurgisch), niet-steriele handschoenen, beschermingsbrillen, isolatiejassen (lange mouw), desinfectans en SARS-CoV2 testkits.

Wat moet ik doen als ik tekorten heb?

U registreert zo snel als mogelijk uw actuele voorraad en dagverbruik in de PBM Corona App. Zodra er middelen beschikbaar zijn, worden deze via de regionale distributiecentra verdeeld naar de zorginstellingen met de grootste tekorten.

Kan ik nog in contact treden met mijn regionaal coördinator of loopt alles via de PBM webapplicatie?

Gebruik alstublieft de webapplicatie om uw voorraad en dagverbruik op te geven. Dat is de snelste en meest zekere manier om uw behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen aan de landelijke inkoop bekend te maken. Is er een calamiteit of onvoorzien tekort, neem dan contact op met uw regionaal coördinator.

Wie ontwikkelde deze App (webapplicatie)?

Deze webapplicatie is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS. De applicatie maakt onderdeel uit van de opdracht die de LNAZ (de koepelorganisatie van de ROAZ), GGD’en, GHOR organisaties en inkopers van ziekenhuizen hebben gekregen om de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op te lossen en een landelijke voorraad aan te leggen.

Hoe werkt de PBM App?

Hoe werkt de registratie in de App?

Voor zorginstellingen die bekend zijn bij de regionaal coördinator:
U kunt zich registreren in de webapplicatie. De zorginstellingen die al bij de regionale coördinator PBM bekend zijn ontvangen van hem/haar een uitnodiging . Na registratie beoordeelt hij/zij of u in aanmerking komt voor opname in het systeem en ontvangst van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze controle vindt plaats om misbruik van de schaarse voorraden te voorkomen. Na akkoord ontvangt u via het systeem een gebruikersnaam en wachtwoord op het opgegeven e-mailadres. Daarna kunt u uw huidige voorraad en dagverbruik invullen. Een volledige beschrijving van hoe het werkt vindt u hier.

Voor zorginstellingen die nog niet bekend zijn bij de regionaal coördinator: Zorginstellingen die nog niet bij de regionaal coördinator PBM bekend zijn ontvangen via hun koepelorganisatie informatie op welke website zij een registratie in de PBM Corona App kunnen aanvragen.

Ik heb geen mail ontvangen met aanmeldgegevens voor de PBM App.

Controleert u eerst uw map met spam/ongewenste mail. Zit de mail daar niet in, dan adviseren wij u om rechtstreeks naar de PBM App te gaan: https://ggdghor-nederland.mendixcloud.com/
Ga dan naar ‘Wachtwoord vergeten’ en voer daar uw e-mail adres in (gebruik kleine letters). Klik vervolgens op ‘Reset mijn wachtwoord’. U krijgt dan opnieuw een e-mail waarin u rechtstreeks naar de wachtwoord reset wordt geleid. Daarna logt u opnieuw in, maar, omdat dat de eerste keer is krijgt u opnieuw het wachtwoord wijzigingsscherm. U mag daar gewoon het wachtwoord gebruiken zoals u deze net ook heeft gebruikt bij wijziging. Daarna bent u, als het goed is gegaan, ingelogd.

We hebben zoveel mogelijk ingedeeld naar de regio waarvoor u werkt. Klopt dit niet, of gedeeltelijk?  Neemt u dan contact op met de Servicedesk GGD GHOR Nederland: telefoonnummer 030 702 4800 of e-mail servicedesk@ggdghor.nl

Of neem contact op via de TopDesk portal servicedesk.ggdghor.nl. Uw aanmeldgegevens daar is uw email adres, dat is ook uw wachtwoord. Wij helpen u graag verder.

Waarom zou ik als zorgorganisatie meewerken?

Om er de komende tijd voor te kunnen zorgen dat alle zorgverleners overal in het land hun belangrijke werk goed en veilig kunnen blijven doen, moeten we de beschikbare middelen met elkaar (her)verdelen. Als iedereen hieraan meewerkt en zijn gegevens deelt, kunnen wij ervoor zorgen dat de juiste middelen snel op de juiste plek komen en er niks verloren gaat. Voor zorginstellingen is het delen van actuele voorraad en dagverbruik in de webapplicatie bovendien de snelste en meest zekere toegang tot de landelijke voorraad aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wie werken er allemaal mee aan deze database?

Allereerst worden de ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsenposten en GGD’en opgenomen in de webapplicatie. Later volgen alle andere typen zorginstellingen. Zij worden daarover via hun koepelorganisaties geïnformeerd.

Wat is deze webapplicatie niet?

De applicatie is geen plek om persoonlijke beschermingsmiddelen te bestellen. Het is dus niet gegarandeerd dat wat u opgeeft aan behoefte ook daadwerkelijk aan u geleverd kan of zal worden. Natuurlijk zetten alle partijen zich er hard voor in om te zorgen dat alle zorgverleners in Nederland over de juiste en voldoende middelen kunnen beschikken.

Waar kan ik terecht met vragen over de werking van de PBM Corona App?

We hebben voor u de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Wilt u deze eerst goed doorlezen voordat u met de regionale coördinator PBM contact zoekt?

Welke gegevens staan in de PBM App?

Welke gegevens moet ik indienen?

Wij vragen u om informatie over uw zorgorganisatie inclusief AGB-code, contactgegevens en de naam of namen van de contactpersonen van uw zorgorganisatie te geven voor de regionale coördinator persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wie ziet de gegevens?

Uw eigen regionaal coördinator kan uw gegevens en die van de zorgorganisaties in uw regio zien. Ook het landelijk PBM Corona team van GGD GHOR Nederland kan alle gegevens in de database inzien, met als doel om aan de hand van de gegevens te kunnen beoordelen hoe de beschikbare voorraden (her)verdeeld moeten worden.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Met de opgave van voorraad en dagverbruik wordt bepaald of voorraden acuut, binnen enkele dagen of binnen een week aangevuld moeten worden. Die informatie wordt samengevoegd met die van de andere zorginstellingen in uw regio, zodat we weten hoeveel spullen uit het landelijk magazijn naar elk regionaal distributiecentrum moet. De regionaal coördinator PBM zorgt voor de verdere verspreiding naar de zorginstellingen.

Hoeveel tijd kost mij dit?

Het invullen van de voorraden en dagverbruik is enkele minuten werk.

Hoe vaak moet ik mijn gegevens invullen?

We beginnen met dagelijkse opgave om adequaat in te kunnen spelen op tekorten die ontstaan. Wij vragen u iedere dag tussen 00.00 uur en 10.00 uur uw gegevens in te vullen. Om 10.00 uur wordt een landelijk beeld opgehaald, dat als uitgangspunt dient voor verdeling van PBM over de ROAZ regio’s door GGD GHOR Nederland en binnen de ROAZ regio door de PBM coördinator. Zodoende kunnen we zorgverleners in het hele land, bij voldoende landelijke nieuwe aanvoer van PBM, zo snel mogelijk van de juiste en voldoende beschermingsmaterialen voorzien. Zodra mogelijk zal de frequentie van één keer per dag afnemen naar 2 tot 3 maal per week.

 

Meer informatie PBM App

 

Direct naar PBM App