Kernwaarden Gezonde Leefomgeving

Kernwaarden Gezonde Leefomgeving

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking en veel gemeenten en provincies bereiden zich voor op dit nieuwe proces van integrale belangenafweging. In dit kader heeft de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid en de directie van GGD GHOR Nederland het document Kernwaarden Gezonde Leefomgeving vastgesteld.

Het kernwaardendocument biedt handvatten aan iedereen die betrokken is bij de inrichting van de leefomgeving en publieke gezondheid een warm hart toedraagt. Het document is tevens bruikbaar bij het uitwerken van ander beleid met betrekking tot de leefomgeving en/of gezondheid.

Klik op de afbeelding voor de PDF.