Strategische keuzes en borging

Strategische keuzes en borging

Uitvoering, financiën en proces/organisatie, integrale programma’s en programmateams, omgevingsplannen en investeringsagenda’s.

Dit kwadrant omvat het proces van keuzes maken, prioriteiten stellen, integrale ontwikkelprogramma’s en projecten maken, en de integrale aansturing borgen door het inzetten van integrale, sector-overschrijdende ontwerp- en uitvoeringsteams. Belangrijk is dat dit niet alleen ‘technisch’ gebeurt, maar dat er ook een wil is om een hiermee een beweging in gang te zetten die niet overmorgen klaar hoeft te zijn, maar die zorgt voor steeds volgende (positieve) stappen op het transitiepad.

Aansluiting bij ontwikkelplannen en investeringsagenda’s, waarbij een hoogwaardige gezonde leefomgeving een duurzame meerwaarde creëert.

Neem bijvoorbeeld ook voorwaarden voor een gezonde leefomgeving mee in de ‘tendering’ voor projecten. Wees niet bang om bijvoorbeeld ook samen te werken met projectontwikkelaars

Welke vragen kunnen bestuurders hiermee beantwoorden?

  • Q: welke beleidskeuzes zijn er om gezondheid en een gezonde leefomgeving te borgen in uitvoeringsplannen?
  • Q: met welk breed, integraal beleid kan ik dit realiseren en met wie doe ik dat dan?
  • Q: welke integrale programma’s en projectteams heb ik hiervoor nodig?
  • Q: welke stappen moet ik zetten om de uitvoering juridisch te borgen?

Instrumenten

 

TERUG NAAR HET BESTUURLIJK HANDVAT